Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – KGW Modrzewianki

Strona główna » Aktualności » Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – KGW Modrzewianki

wielkość tekstu: A | A | A

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia informuje, że w dniu 20.04.2023 r. organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Koło Gospodyń Wiejskich „Modrzewianki” z Cząstkowa  złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 27.04.2023 r. do 30.04.2023 r. a wysokość środków o jaką podmiot wnioskuje wynosi 1.500,00 zł. Zachowane są wszelkie warunki określone w art. 19a ust. 6 ustawy tj. podmiot nie otrzymał w tym roku dotacji przekraczającej 20.000,00 zł przyznanych w tym trybie a także art. 19a ust. 7, co oznacza, że ze środków pozostających w dyspozycji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia nie udzielono w roku 2023 w trybie art. 19a dotacji wyższych niż 20% budżetu przewidzianego na dotacje planowane w roku budżetowym.

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu poczęstunku w postaci grochówki dla uczestników „Gminnego Święta Strażaka” w dniu 30.04.2023 r. W ramach zadania zostaną zakupione produkty spożywcze niezbędne do przygotowania posiłku oraz naczynia jednorazowe. Odbiorcami zadania będą druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mieszkańcy z terenu Gminy Nowa Słupia. Przedsięwzięcie będzie wydarzeniem kulturalnym propagującym tradycję, wiedzę oraz umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Biorąc pod uwagę grupę adresatów, opis potrzeb, jak i opis działań należy uznać jego realizację za celową.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota dofinansowania przyznana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia to 1.500,00 zł.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia w myśl art. 19a ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy informuje, że w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można przesyłać drogą mailową na adres : urzad@nowaslupia.pl lub dostarczyć na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.

Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.

czytano: 62 razy

autor: nowaslupia.pl

data dodania: 2023-04-20 15:28:17

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"