Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Kalendarium Burmistrza 2019

Strona główna » Burmistrz » Kalendarium Burmistrza 2019

wielkość tekstu: A | A | A

Styczeń 2019

 • 03.01- Spotkanie robocze  z  dyr. biura  Lokalnej  Grupy  Działania  z  Łagowa Piotrem  Sadłochą
 • 06.01- Udział  w  koncercie  charytatywnym  kolęd  na  Świętym  Krzyżu, którego  dochód  został przeznaczony  dla  mieszkanki  naszej  gminy
 • 07.01- Spotkanie  robocze  z  prezesem  Banku  Spółdzielczego  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim
 • 09.01- Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim
 • 10.01- Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  Woj.  Świętokrzyskiego  w  sprawie  debaty  dotyczącej  Krajowej  Strategii  Rozwoju  Regionalnego z  udziałem  przedstawicieli  ministerstwa  Inwestycji  i  Gospodarki
 • 12.01-  Udział  w  zabawie  choinkowej  młodzieży  szkolnej  w  Zespole  Szkół  w  Rudkach
 • 13.01-  Udział  w  wydarzeniach  WOŚP  na  terenie  naszej  gminy  w  Nowej  Słupi  i  GOK-u  w  Rudkach
 • 14.01-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  stowarzyszenia  MTB  Cross  oraz  dyrektorem  GOK z  Rudek
 • 15.01- Udział  w  spotkaniu  informacyjnym  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  sprawie  konkursów  dla  jst  w  bieżącym  roku  2019  w  ramach  RPO  oraz  EFS  woj.  Świętokrzyskiego
 • 16.01-  Spotkanie  robocze  z  firmą  AESCO
 • 16.01- Udział  w  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Gminy
 • 18.01- Spotkanie  z  kołami  Gospodyń  Wiejskich  w  GOK-u Rudki
 • 20.01-Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  Koła  Wędkarskiego  w  Rudkach
 • 20.01-Udział  w wojewódzkim  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek  w  Jędrzejowie wraz  z  kołami  Modrzewianki  oraz  Chełmowianki . Zespoły  uzyskały  nominacje  na  przegląd  finałowy  do  Włoszczowy
 • 20.01- Udział  w  uroczystościach  przywrócenia  praw  miejskich  Pierzchnicy
 • 21.01- Spotkanie  robocze  z  członkiem  zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego Markiem  Jońcem  oraz  dyrektorem  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich Damianem Urbanowskim  w  sprawie  perspektywy  budowy  obwodnicy  północnej  Nowej  Słupi , budowy  ciągu  pieszo-rowerowego od  Paprocic  do  ronda  w  Wólce  Milanowskiej  oraz  budowy  ciągu  pieszego  od  Bartoszowin  do  Wólki  Milanowskiej
 • 22.01- Wizyta  w  Ośrodku  Świętego  Brata  Alberta  w  Skoszynie  wraz  z  kołem  gospodyń  Modrzewianki
 • 23.01- Wizyta  objazdowa  rodzin  i  osób  niepełnosprawnych
 • 24.01-  Spotkanie  robocze  z  Ojcami  Oblatami ,  ŚPN  , przedstawicielami  samorządu  gminy  Bieliny  oraz  Nowej  Słupi  na  Świętym  Krzyżu
 • 26.01- Udział  w  finałowym  wojewódzkim  przeglądzie  kolęd i pastorałek  we  Włoszczowie  wraz  z  KGW  Modrzewianki  oraz  KGW  Chełmowianki . Zespół  Modrzewianki  zajął  III  miejsce  (gratulacje )
 • 28.01- Spotkanie  robocze  z  Gminnym  Zarządem  OSP
 • 29.01-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach
 • 30.01- Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Gminy poświęconej  odwołaniu  i  powołaniu Skarbnika  Gminy
 • 31.01-Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawach  inwestycyjnych  Gminy 
 • 3.01- Spisanie  umowy  przedwstępnej  w   Notariacie  w  Starachowicach
 • 1.01- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego Cezarym  Majchrem  w  sprawie  dróg  powiatowych  i  wspólnych  inwestycji  w  najbliższej  perspektywie

Luty 2019

 • 1.02- Udział  w  uroczystościach  przywrócenia  praw  miejskich  dla  Nowej  Słupi
 • 2.02- Udział  w  uroczystości  60-lecia  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Rudkach
 • 6.02- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Bartoszowiny
 • 8.02- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Woj.  Świętokrzyskiego  Mariuszem  Goskiem
 • 8.02- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Baszowice
 • 9.02- Udział  w  wieczorku  ,,Zapusty  Nowosłupskie" Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Ostrowieckiej  oraz  Towarzystwa  Przyjaciół  Nowej  Słupi
 • 13.02-Spisanie  umowy  przedwstępnej w  Notariacie w  Starachowicach
 • 13.02-Udział   w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Dębniak
 • 14.02- Udział  w  spotkaniu  w  ministerstwie  finansów  Warszawie
 • 15.02- Udział  w  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Gminy
 • 15.02- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Hucisko
 • 18.02- Udział  w  spotkaniu  w  Starostwie Powiatowym  w  Kielcach  Zarządu  Powiatu  z  wójtami  oraz  burmistrzami  gmin  powiatu  kieleckiego
 • 19.02- Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej woj. Świętokrzyskiego
 • 19.02-Spotkanie  z  Klubem  Seniora  oraz  Kołem  Gospodyń  Wiejskich  ze  Starej  Słupi
 • 20.02- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Jeleniów
 • 22.02- Udział  w  spotkaniu  promocyjnym  w  Domu  Chłopa  w  Warszawie  z  udziałem  gmin  Łagów, Radoszyce  oraz  Nowa  Słupia. W  spotkaniu  brały  udział  koła  gospodyń  Modrzewianki  i  Chełmowianki
 • 23.02- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Mirocice
 • 24.02- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Jeziorko
 • 24.02- Udział  w  zabawie  choinkowej  osób  niepełnosprawnych
 • 26.02- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  panią  wojewodą  Świętokrzyską  Agatą  Wojtyszek
 • 26.02- Udział  w  spotkaniu  na  Św.  Krzyżu  w  sprawie  utworzenia  marki  turystycznej  ,, Góry  Świętokrzyskie,,
 • 27.02- Spotkanie  wyjazdowe  z firmą  ,,Jadar"  w  Radomiu  z  okazji  30-lecia  istnienia  przedsiębiorstwa
 • 27.02- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Paprocice
 • 01.03- Spotkanie  z  rodzicami  i  opiekunami  rodzin  osób  niepełnosprawnych

Marzec 2019

 • 01.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Pokrzywianka
 • 02.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Nowa  Słupia
 • 03.03- Udział  w  spotkaniu  ostatkowym  kół  Gospodyń  Wiejskich  z  Trzcianki  oraz  Bartoszowin
 • 04.03- Spotkanie  organizacyjno-informacyjne  z  pracownikami  Urzędu
 • 05.03- Spotkanie  robocze  z  kierownikami jednostek  organizacyjnych  Urzędu Miasta i Gminy  oraz  dyrektorami  podległych  placówek (szkoły, GOK)
 • 06.03-  Udzielenie  wywiadu  Telewizji  Świętokrzyskiej  w  Kielcach
 • 06.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Serwis
 • 08.03-  Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Dnia  Kobiet  w  Domu Kultury  w  Rudkach  
 • 09.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Rudki
 • 12.03- Udział  w  uroczystym  przywitaniu  gości  programu  ERASMUS +  na  sali  widowiskowej  Gminnego  Ośrodka  Kultury , Sportu  i  Turystyki  w  Rudkach .
 •  Szkoła  w  Rudkach  gościła delegacje z  Litwy, Rumunii, Hiszpanii  i Włoch
 • 12.03- Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  w  Urzędzie  Marszałkowskim na  3  letni  program  funkcjonowania  pięciu  świetlic  środowiskowych  w  miejscowościach  Nowa Słupia, Rudki, Baszowice, Mirocice  oraz  Stara  Słupia. Kwota  dofinansowania  projektu  to  około  1mln  300 tys. zł.
 • 13.03- Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  z  Rudek  oraz  Nowej  Słupi
 • 13.03- Spotkanie  robocze  z  Zarządem  Gminnym  OSP
 • 13.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Skały
 • 14.03- Spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  oraz  Członkiem Zarządu  Mariuszem  Goskiem  
 • 14.03- Spotkanie  robocze  z  vice  starostą   Tomaszem  Plebanem  oraz  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  Cezarym  Majchrem  w  sprawie  realizacji  wspólnych  inwestycji  drogowych
 • 15.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Sosnówka
 • 16.03- Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Stara  Słupia
 • 19.03- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Woj.  Świętokrzyskiego  , ojcami  Oblatami  ze  Świętego  Krzyża  oraz  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  w  sprawie  promocji  inwestycji  turystycznych  na  terenie  gminy  Nowa  Słupia
 • 19.03- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi
 • 20.03- Udział  w  wizji  lokalnej  na  drodze  gminnej  ul. Łazy  w  Nowej  Słupi
 • 20.03 – Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej
 • 20.03-  Udział  w  zebraniu  wyborczym  sołectwa  Trzcianka
 • 22.03- Udział  w  konferencji ,,Turystyka  Polska- Węgry  dziś” która  odbyła  się  w  filharmonii świętokrzyskiej  w  Kielcach  Pod  Patronatem  Urzędu  Marszałkowskiego.
 • 22.03- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Włochy.
 • 23.03- Udział  w  otwarciu  wernisażu  Polska- Węgry  na  Świętym  Krzyżu  z  udziałem  prezydenta  Węgier.
 • 23.03- Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  jubileuszu  5-lecia  istnienia  i  działalności  teatru ,, Święty  Spokój,, w  GOK-u  w  Rudkach.
 • 24.03- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Wólka  Milanowska.
 • 25.03- Udział  w  podsumowaniu  oraz  wręczeniu  nagród  oraz  dyplomów  w  gminnym  konkursie  wiedzy  pożarniczej, który  odbył  się  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach.
 • 26.03- Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  sprawie  pomocy  rzeczowej  oraz  finansowej  dla  przedsięwzięcia ,, Dymarki  Świętokrzyskie  2019,, . W  spotkaniu  brał  udział  członek  Zarządu  pan  Mariusz  Gosek  oraz  dyrektor  WDK  Kielce.
 • 27.03- Udział  w  spotkaniu  z  nowo  powołaną  Gminną  Komisją  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.
 • 29.03- Udział  w  spotkaniu  wyborczym  sołectwa  Cząstków.
 • 30.03- Udział  w  konkursie  Pieśni  Pasyjnych  i  Pokutnych  na  Świętym  Krzyżu  wraz  z  zespołami  Modrzewianki, Chełmowianki  oraz  solistką  M.  Żelazowską.
 • 31.03- Udział  w  uroczystej  Gali  koncertu  Pieśni  Pasyjnych  i  Pokutnych  na  Świętym  Krzyżu .
 • 31.03- Udział  w  koncercie  charytatywnym  w  GOK-u  w  Rudkach  połączonego  ze  zbiórką  żywności. W  koncercie  udział  wzięli  aktorzy  amatorskiego  teatru  Samorządu  Miasta  i  Gminy  Ustrzyki  Dolne.

Kwiecień 2019

 • 1.04 - Udział  w  występach  przedszkolaków  w  Przedszkolu  w  Rudkach.
 • 2.0 4-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  wójtem  Gminy  Waśniów.
 • 3.04 - Udział  w  spotkaniu  szkoleniowym  w Chęcinach  w  ramach  działania  Związku  Miast  i  Gmin  Województwa  Świętokrzyskiego.
 • 3.04 - Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Mirocicach  w  sprawie  projektu  kanalizacji  i  oczyszczalni  ścieków  dla  miejscowości  Dębno, Jeziorko  i  części  Mirocic
 • 4.04 - Udział  w  otwarciu  finałowego  turnieju    powiatu  kieleckiego w  piłce  siatkowej  dziewczyn, który  odbył  się  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi.
 • 8.04 -  Udział  w  spotkaniu  roboczym  ze  Stowarzyszeniem  Towarzystwo  Przyjaciół  Rudek  w  sprawie  umiejscowienia  Izby  Pamięci.
 • 9.04 - Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach
 • 10.04 - Udział  w  nagraniu  materiału  na  potrzeby  Urzędu  Wojewódzkiego  w  ramach  programu ,,Laur  Świętokrzyski  2019". W  ramach   tegorocznej  edycji  Gmina  Nowa  Słupia  zgłosiła  do  konkursu  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi.
 • 11.04-  Udział  w  uroczystej  prezentacji  projektów  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa , Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  oraz  Centrum  Edukacji  Przyrodniczej  ŚPN, która  odbyła  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach .
 • 11.04- Udział  w  uroczystym  spektaklu  z  okazji  jubileuszu  przyjaźni  Polsko- Rumuńskiej w  Wojewódzkim  Domu  Kultury  w  Kielcach.
 • 13.04- Udział  w  otwarciu  oraz  podsumowaniu  Gminnego  Turnieju  Badmintona  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi  zorganizowanego  przez  Stowarzyszenie "Zdrowy  Człowiek  Emeryk,, dla  dzieci  i  młodzieży.
 • 15.04- Udział  w  spotkaniu  wójtów, burmistrzów  powiatu  kieleckiego  w  Urzędzie  Marszałkowskim.
 • 16.04- Udział  w  uroczystym  spotkaniu  wielkanocnym  w  Szkole  w  Nowej  Słupi  z  kadrą  nauczycielską  oraz  pracownikami  szkoły.
 • 17.04- Udział  w  uroczystym spotkaniu  wielkanocnym  z  pracownikami  Urzędu  Gminy.
 • 19.04 – Udział  w  uroczystościach  Drogi  Krzyżowej  na  szlaku  królewskim.
 • 24.04 - Udział  w  posiedzeniu  stałych  Komisji  Rady  Gminy.
 • 26.04- Udział  w  uroczystości  wręczania  ,,Laura  Świętokrzyskiego”  przez  Wojewodę  w  Kielcach. W  ramach  tegorocznego  ,,Laura”  nominację  otrzymało  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi  w  kategorii  krzewienia  pamięci  historycznej.
 • 27.04- Udział  w  uroczystości  jubileuszu  40-lecia  założenia  i  funkcjonowania  Towarzystwa  Przyjaciół  Nowej  Słupi.
 • 27.04- Udział  w  uroczystościach  obchodów  Święta  Strażaka  wraz  z  poświęceniem  nowych  pojazdów  strażackich  jednostek  OSP  Mirocice  oraz  Stara  Słupia.
 • 29.04- Udział  w  walnym  zebraniu  sprawozdawczo- wyborczym  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach.
 • 30.04- Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  rocznicy  uchwalenia  Konstytucji  3-go  maja  wraz  ze  wspólnym  odtańczeniem  poloneza  w  Szkole  w  Rudkach.

Maj 2019

 • 4.05- Udział  we  mszy  Świętej  za  strażaków  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi  wraz  ze  złożeniem  wieńca  pod  pomnikiem  Świętego  Floriana.
 • 5.05- Udział  w  uroczystej  mszy  Świętej  z  okazji  jubileuszu  25-lecia  kapłaństwa  księdza  Stanisława  Bożętki.
 • 6.05- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  dyrektor  Wydziału  Polityki  Społecznej  i  Zdrowia  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach  panią  Ewą  Kopolovets.
 • 9.05  oraz  10.05-  Udział  w  szkoleniu  obronnym  w  Cedzynie  zorganizowanym  przez  Urząd  Wojewódzki  w  Kielcach.
 • 14.05-  Podpisanie  notarialne  umowy  służebności  gruntowej  działki  gminnej  na  rzecz  Polskiej  Spółki  Gazowniczej  w  Notariacie  w  Starachowicach.
 • 14.05-  Udział  w  konferencji  prasowej  w  Starostwie  Powiatowym  w  Kielcach  dotyczącej  wydarzenia  ,,XIV  Jarmark  Świętokrzyski”.
 • 14.05-Udział  w  uroczystej  inauguracji  rozpoczęcia  działalności  Koła  Gospodyń  Wiejskich  W  Paprocicach.
 • 15.05- Wyjazd  do  Warszawy  i  udział  w  spotkaniu  z  dyrektor  departamentu  finansów  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  Ministerstwie  Finansów.
 • 19.05- Udział  w  uroczystej  mszy  Świętej  oraz  w  ,,XIV  Jarmarku  Świętokrzyskim”  na  Świętym  Krzyżu
 • 20.05- Udział  w  posiedzeniu  komisji  mieszkaniowej  Rady  Gminy  wraz  z  wizją  lokalną  budynku  socjalnego  w  Rudkach.
 • 21.05-  Udział  w  uroczystościach  Święta  Patrona  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku.
 • 21.05- Udział  w  uroczystym wręczeniu  promes  na  drogi  lokalne  i  samorządowe  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach.  Nasza  gmina  otrzymała  promesę  na  drogę  Stara Słupia - Dębniak  w  wysokości  218 501 zł
 • 22.05-  Spotkanie  robocze  z  marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  panem  Andrzejem  Bętkowskim  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Kielcach.
 • 23.05-  Udział  w  uroczystych  obchodach  Święta  Rodziny  w  Szkole  Podstawowej  w  Pokrzywiance.
 • 27.05- Podpisanie  umowy  partnerskiej  z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Kielcach  w  ramach  projektu  na  usługi  opiekuńcze  na  terenie  naszej  gminy . Gminę   w  ramach  projektu  reprezentuje miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nowej  Słupi  i  umowę  podpisała  pani  kierownik  Anna  Moruś- Mergalska.
 • 28.05- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Miejskiej.
 • 28.05- Udział  w  uroczystym  podpisaniu umowy  na  budowę  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi   z  wykonawcą  wyłonionym  w  przetargu  publicznym  firmą  ,, AGRO- BUD”. Podpisanie  umowy  odbyło  się  w  obecnym  budynku  Muzeum w  Sali  wystawienniczej  w  obecności  przedstawicieli  firmy  Agro- Bud,  przedstawicieli  Gminy  Nowa  Słupia, kustoszy  Muzeum  oraz  projektantami  Koncepcji  nowego  obiektu  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa .
 • 28.05- Spotkanie  robocze  z  posłem  ziemi  świętokrzyskiej  Andrzejem  Kryjem  w  sprawie  omówienia  szczegółów  wystawienia  w  Polskim  Sejmie  wystawy  ,,Dymarki  Świętokrzyskie  w  Nowej  Słupi”. Nasz  pomysł  na  taką  wystawę  uzyskał  akceptację  marszałka  sejmu  i  przy  wydatnym  zaangażowaniu  posła  Andrzeja  Kryja  wystawa  odbędzie  się  w  terminie  1- 8  lipca tego  roku  w  reprezentacyjnym  miejscu  budynku  Sejmu  RP.
 • 29.05- Spotkanie  robocze  z  wójtem  Gminy  Bieliny  w  sprawie  wyłączenia  uchwałą  Rady  Gminy  Bieliny  miejscowości  Bartoszowiny  z  aglomeracji  bielińskiej.
 • 30.05- Udział  w  konferencji  popularno- naukowej  na  temat  ,,Święty  Krzyż  - 200 lat  kasaty  mienia"

Czerwiec 2019

 • 01.06 - Udział  w  uroczystym  podsumowaniu  zawodów  wędkarskich  z  okazji  Dnia  Dziecka  na  zbiorniku  wodnym  w  Rudkach
 • 01.06 – Udział  w  otwarciu  Zawodów  w  układaniu  kostki  Rubika  w  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi
 • 02.06- Udział  w  uroczystościach  z  okazji  ,,75  rocznicy  śmierci  ppłk  Jana  Ponurego" w  Mominie   w  gminie  Waśniów
 • 02.06- Udział  w  obchodach  Gminnego  Dnia  Dziecka  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi
 • 03.06- Udział  w  uroczystym  podpisaniu   w  Urzędzie  Marszałkowskim  umowy  na  dofinansowanie  projektu  na  termomodernizację  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi.
 • 4.06-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  organizacji  pielgrzymki  służby  liturgicznej  w  dniu  8.06.2019
 • 5.06- Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  sołectwa  Pokrzywianka  w  sprawie  kanalizacji  miejscowości
 • 5.06 – Udział  w  spotkaniu  grupy  wsparcia  AA  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi
 • 6.06-  Udział  w  walnym  zebraniu  sprawozdawczo- wyborczym  Towarzystwa  Przyjaciół  Rudek  w  Gminnym Ośrodku  Kultury  w  Rudkach
 • 8.06- Udział  w  II-giej  edycji  Rodzinnej  Akademii  Aktywności . Bezpośredni  udział  w  dwóch  biegach  - charytatywnym  oraz  biegu  otwartym .
 • 9.06- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  Gminnym  Zarządem  Ochotniczych  Straży  Pożarnych , które  odbyło  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach
 • 10.06- Udział  w  spotkaniu  z  członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  panem  Markiem  Jońcą  w  sprawie  wspólnych  przedsięwzięć  inwestycyjnych  na  terenie  gminy  Nowa  Słupia
 • 11.06-  Podpisanie  umowy  notarialnej  w  notariacie  w  Starachowicach  na  wykup  gruntów  pod  gminną  drogą  
 • 12.06- Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej
 • 12.06-  Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Cząstkowa  w  sprawie  kanalizacji  miejscowości
 • 17.06- Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  sprawie  zaopiniowania  realizacji  budżetu  za  2018  rok  oraz  zaopiniowania  planu  budżetu  na  2019  rok
 • 18.06 -  Udział  w  uroczystościach  pożegnania  absolwentów  gimnazjum  oraz  absolwentów  szkól  podstawowych  w  Szkołach  w  Nowej  Słupi  oraz  Rudkach .
 • 23.06- Udział  w  rozpoczęciu  i  podsumowaniu  Gminnych  Zawodów  Strażackich na  boisku  Gminnego  Klubu  Sportowego  w  Rudkach
 • 23.06-  Udział  w  Gminnym  festynie  rodzinnym  w  Baszowicach
 • 24.06- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady Miejskiej
 • 26.06- Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach
 • 26.06-  Udział  w  zebraniu  założycielskim  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  ,,Nadzieja" w  Jeziorku

Lipiec 2019

 • 4.07 – Wyjazd  z  reprezentacją  Gminy  do  sejmu  RP  i  uczestnictwo  w  uroczystym  otwarciu  wystawy  ,,Dymarki  Świętokrzyskie"
 • 6.07- Otwarcie  ,,Nocnego  Turnieju  Piłkarskiego" w Rudkach  na  boisku  Orlik
 • 7.07- Udział  w  uroczystościach  obchodów  jubileuszu  70-lecia  istnienia  i  działalności  Koła  pszczelarskiego  z  terenu  Nowej  Słupi
 • 8.07- Udział  w  posiedzeniu  komisji  rewizyjnej  Rady  Miejskiej.
 • 15.07- Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  woj.  świętokrzyskiego.
 • 17.07- Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej.
 • 18.07- Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  Trzcianki  w  sprawie  wyrażenia  opinii  dotyczącej  umiejscowienia  w  tej  miejscowości  budowy  betoniarni.
 • 22.07-  Spotkanie  robocze  z  Wojewodą  Świętokrzyską  W  Kielcach
 • 24.07- Udział  w  spotkaniu  szkoleniowym  z  sołtysami  i  radami  sołeckimi  w  sprawie  wdrażania  w  naszej  gminie  budżetu  sołeckiego.
 • 25.07-  notarialne  podpisanie  wykupu  gruntów od  prywatnych  właścicieli  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  notariacie  w  Starachowicach.
 • 26.07- Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Departamentu  Finansów  Urzędu  Wojewódzkiego.
 • 26.07- Udział  w  spotkaniu  podsumowującym  projekt  Koła  Gospodyń  Wiejskich  ,,Jezioraneczki"  w  Jeziorku.
 • 29.07-  Udział  wraz  ze  skarbnik  gminy w  spotkaniu  z  Prezesem  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach.

Sierpień  2019

 • 2.08-  Spotkanie  robocze  z  wykonawcą  inwestycji  "Budowa  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi".
 • 6.08-  Udział  w  nagraniu  wywiadu  dla  Telewizji  Świętokrzyskiej.
 • 6.08- Udział  w  nagraniu  audycji  radiowej  "na  żywo"  w  Radio  Ostrowiec.
 • 8.08-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  ze  Starostą  Powiatu  Kieleckiego.
 • 10.08 Udział  w  akcji  "Honorowego  dawcy  krwi"  w  Szkole  w  Rudkach.
 • 11.08- Udział  w  uroczystościach  dożynkowych  w  Rudkach.
 • 20.08- Udział  w  Walnym  zebraniu  sprawozdawczo  wyborczym  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach.
 • 23.08-  Spotkanie  robocze  z  Radą  sołecką  w  Dębnie.
 • 24.08-  Udział  w  zebraniu  sołeckim  sołectwa  Skały.
 • 25.08- -Udział  wraz  reprezentacją  sołectwa  Cząstków  oraz  zespołem  Chełmowianki  w  uroczystościach  dożynkowych  Powiatu  Kieleckiego  w  Mniowie.
 • 25.08-  Udział  w  uroczystościach  dożynek  parafialnych  w  Domaszowicach  wraz  z  zespołem  Modrzewianki.
 • 25.08-  Udział  w  festynie  rodzinnym  w  Jeziorku.
 • 26.08- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Miejskiej.
 • 28.08- Udział  w  spotkaniu  negocjacyjnym  w  sprawie  wykupu  gruntu  pod  budowę  oczyszczalni.
 • 29.08- Udział  w  posiedzeniu  drugiej  części  XV  sesji  Rady Miejskiej.
 • 30.08- Udział  w  spotkaniu  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  marki  turystycznej  „Ziemia  Świętego  Krzyża”.

Wrzesień  2019

 • 4.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Dębnie  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 5.09- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  sprawie  inwestycji  drogowych  na  terenie  gminy  Nowa  Słupia.
 • 6.09-  Wyjazd  do  Warszawy  i  udział  w  spotkaniu  w  Ministerstwie  Edukacji.
 • 8.09- Udział  w  uroczystościach  rozpoczęcia  tygodniowego Odpustu  Podwyższenia  Krzyża  na  Świętym  Krzyżu.
 • 11.09- Spotkanie  robocze  z  firmą  transportową.
 • 11.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  w  Pokrzywiance w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego .
 • 12.09- Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego Andrzejem  Bętkowskim  w  sprawach  inwestycyjnych  gminy Nowa  Słupia
 • 12.09- Spotkanie  robocze  z  v-ce  Marszałek  Województwa  Świętokrzyskiego  Renatą  Janik.
 • 12.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  w  Trzciance  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 13.09- Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  z  udziałem  gmin  zrzeszonych  w  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  intencji  rolników, sadowników , plantatorów  truskawek i  pszczelarzy  na  Świętym  Krzyżu.
 • 13.09- Udział w  zebraniu  sołeckim  we  Włochach  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 14.09- Udział  w  uroczystościach  kończących  tygodniowy  odpust  na  Świętym  Krzyżu.
 • 14.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  w  Jeziorku w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 15.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  w  Nowej  Słupi  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 16.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  w  Milanowskiej  Wólce  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 17.09—Spotkanie  ze  starostą  opatowskim  Tomaszem  Stańkiem  w  sprawie  omówienia  aktualnego  stanu  planowanej  inwestycji  drogowej  Jeleniów – Piórków.
 • 17.09- Udział  w  zebraniu  Zarządu  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach . Jednym  z  punktów  zebrania  było  omówienie  aktualnego  stanu  zaawansowania  inwestycji  „Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi”.
 • 17.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  Dębniaka w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 18.09- Udział  w  spotkaniu  w  Ośrodku  „Sabat  Krajno”  z  udziałem  samorządów  oraz  instytucji  samorządowych  województwa  Świętokrzyskiego  oraz  stowarzyszeń  w  sprawie  kreowania  zadania  inwestycyjnego  ścieżek  rowerowych  wokół  Gór  Świętokrzyskich.
 • 18.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  Huciska  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 19.09-  Udział  w  spotkaniu  z  Radnymi  Rady  Gminy  w  sprawie  omówienia  nowego  regulaminu  odbioru  odpadów  z  terenu  gminy  Nowa  Słupia  w  związku  ze  zmianą  Ustawy  o  gospodarce  odpadami.
 • 19.09- Udział  w  zebraniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 20.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Rudkach  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 20.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Starej  Słupi  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 22.09- Udział  w  uroczystościach  poświęcenia  krzyża  obok  kaplicy w  Paprocicach.
 • 23.09- Spotkanie  z  członkami  zarządu  Powiatu  Kieleckiego  w  sprawie  omówienia  możliwości  utworzenia  nowej  linii  komunikacyjnej  na  trasie  Nowa  Słupia -  Kielce  w  ramach  nowego  rządowego  projektu  transportu  zbiorowego .
 • 23.09-  Spotkanie  robocze  z  prezesem   Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  w  Kielcach  w  sprawie   funkcjonowania   linii   komunikacyjnej  207.
 • 24.09- Podpisanie  umowy   z  Inspektorem  Nadzoru  Budowlanego  inwestycji   „Budowa  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi”.
 • 24.09-  uroczyste  podsumowanie  turnieju  piłki  nożnej  dziewcząt  szkół  podstawowych  z  terenu  gminy  Nowa  Słupia  na  boisku  Orlik  w  Rudkach o  puchar  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej.
 • 24.09- Udział  w  spotkaniu  z  Towarzystwem Przyjaciół  Rudek , które  odbyło  się  w  Restauracji  „U  Jana” w  Rudkach.
 • 25.09- Udział  w  posiedzeniu  komisji  stałych  Rady  Miejskiej.
 • 25.09- Podpisanie  umowy  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  na  utylizację  azbestu.
 • 25.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Jeleniowie  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
 • 26.09- Udział  w  spotkaniu  wiejskim  w  Paprocicach  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
  27.09-  Udział  w  spotkanie  wiejskim  w  Mirocicach  w  sprawie  uchwalenia  wniosku  do  budżetu  sołeckiego.
  30.09-  Udział  w  debacie  publicznej  o  oświacie , która  odbyła  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.
  30.09-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  partnerami  przedsięwzięcia  „Upamiętnienie  kopca  Czartoryskiego”.

Październik  2019

 • 01.10-  Udział  w  zebraniu  roboczym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Piekoszowie.
 • 09.10-  Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej , która  odbyła  się  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.
 • 10.10-  Udział  w  konferencji  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  sprawie  omówienia  wejścia  w  życie  nowej  stawy  o  transporcie  zbiorowym.
 • 11.10-  Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach.
 • 15.10- Udział  w  uroczystej  akademii w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej.
 • 16.10- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  firmą  „EKOWATER”.
 • 21.10- Udział  w  spotkaniu  z  dyrektorem  departamentu  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Kielcach.
 • 22.10- Spotkanie  robocze  z  członkami  zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  panią  Renatą  Janik  oraz  panem  Mariuszem  Goskiem  w  sprawach  inwestycyjnych  gminy  Nowa  Słupia.
 • 24.10-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach.
 • 29.10- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej.
 • 29.10- Spotkanie  robocze  ze  starostą  kieleckim  Mirosławem  Gębskim  oraz  członkiem  Zarządu  Cezarym  Majchrem  w  sprawie  inwestycji  drogowej  Jeleniów  - Piórków.
 • 30.10- Udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  ulicy  Kieleckiej  w  Nowej  Słupi  w  sprawie  konsultacji  ewentualnego  montażu  anteny  przekaźnikowej  telefonii komórkowej  sieci  Play  na  budynku  Strażnicy  w  Nowej  Słupi.

Listopad  2019

 • 5.11-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi
 • 6.11- Spotkanie  robocze  z  pracownikami  referatu  gospodarki  mieszkaniowej  i  komunalnej  w   sprawie  otwarcia  ofert  przetargowych  na  wywóz  śmieci  z  gminy  Nowa  Słupia .
 • 8.11 – Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Narodowego   Święta  Niepodległości  oraz  ślubowaniu  pierwszaków  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach
 • 8.11- Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Święta  Niepodległości  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi
 • Udział  we  wspólnym  spotkaniu  integracyjnym  z  okazji  Dnia  Seniora  w  gminie  Łagów z  samorządem  Łagowa . W  spotkaniu  brał  udział  teatr  ,,Święty  Spokój”  wraz  z  reprezentacją  naszej  gminy.
 • 9.11- Udział  w spektaklu  cieni  w  wykonaniu  teatru  ,, Święty  Spokój,,  oraz  prelekcji  historycznej  z  okazji Narodowego  Święta  Niepodległości  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.
 • 10.11-  Udział  w  uroczystej  mszy  Świętej  z  okazji  Święta  Niepodległości  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi .
 • 12.11- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach.
 • 13.11- Udział  w  nagraniu  wywiadu  radiowego  w  TV  Świętokrzyskiej.
 • 14.11- Spotkanie  robocze  ze  Starostą  oraz  członkami  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego .
 • 16.11- Udział   w  uroczystym  podsumowaniu  działalności  za  2019  rok  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi   Świętokrzyskiej  w  Łagowie  w tym  podsumowanie  akcji  stypendialnej  ,,Sakiewka  Zbója  Madeja”.
 • 17.11- Udział  w  generalnej  próbie   spektaklu  ,,Mąż  umarł  ale  już  mu  lepiej"  teatru  Święty  Spokój  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.
 • 18.11- Udział  w  spotkaniu  roboczym  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  uruchomienia  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Kiecach  linii  promocyjnej  na  trasie  Kielce – Święty  Krzyż .
 • 19.11- Udział  w  spotkaniu w  ramach  Związku  Miast i  Gmin  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  współpracy   gmin z  Miejską  Komendą  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kielcach .
 • 20.11- Spotkanie  z  Marszałkiem  województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawach  inwestycyjnych  gminy  Nowa  Słupia.
 • 20.11- Udział  w  spotkaniu  z  radnymi  Rady  Miejskiej   w  sprawie  omówienia  stawek  podatkowych  oraz  opłat  za  wywóz  śmieci  na  2019 rok  w  gminie  Nowa  Słupia.
 • 22.11- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  w  Paprocicach .
 • 2.11- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej .
 • 28.11- Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  na  temat  najbliższych  konkursów  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego województwa  Świętokrzyskiego .
 • 29.11- Udział  wraz  z  panią  kierownik  Miejsko- Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Nowej  Słupi  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  na  dofinansowanie  ze  środków  EFES  utworzenie  klubu  seniora  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeleniowie
 • 30.11- Udział  w  sympozjum  naukowym  w  Wojewódzkim  Ośrodku  Metodycznym  w  Wólce  Milanowskiej  zorganizowanym  przez  kielecką  uczelnię   Uniwersytet  Jana Kochanowskiego

 

Grudzień 2019

 • 02.12- Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  oddziału  PTTK  Starachowice.
  05.12- Udział  w  spotkaniu  z  organizacjami  pozarządowymi  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku.
  06.12-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  Otwartej  Strefy  Aktywności  w  Szkole  Podstawowej  w  Mirocicach.
  06.12-  Udział  w  imprezie  Gminny  Mikołaj  w  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi.
  07.12- Udział  w  podsumowaniu  Roku  Kulturalnego  w  Gminie  Nowa  Słupia za  2019r  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.
  08.12- Udział  w  konkursie  Tańca  dzieci  oraz  zawodach  FIFA    młodzieży  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.
  09.12- Udział  w  spotkaniu  szkoleniowym obrony  cywilnej  w   Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach.
  11.12- Udział  w  spotkaniu  konferencyjnym  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego  w  Łoniowie.
  12.12- Udział  w  konferencji  dotyczącej  programu ,, Polska  Wschodnia  w  nowej  perspektywie  finansowej  Unii  Europejskiej
  zorganizowanej  przez  Świętokrzyski  Urząd  Marszałkowski  w  Kielcach  z  udziałem  przedstawicieli pięciu Urzędów.  Marszałkowskich   województw  ściany  wschodniej  naszego  kraju. 
  17.12-  Spotkanie  robocze  z  Zarządem  Powiatu  Kieleckiego.
  17.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  w  Sabat  Krajno  z  przedstawicielami  instytucji samorządowych  oraz  organizacji  pozarządowych  i  przedstawicielami  przedsiębiorców  obszaru  Gór Świętokrzyskich.
  18.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  Grupy  Wsparcia  Emeryk  w  świetlicy w  Nowej  Słupi.
  19.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  oraz  jasełkach  w  Szkole  Podstawowej  w  Mirocicach.
  19.12- Udział  w  jasełkach  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi.
  19.12- Udział  w  spotkaniu  opłatkowo- wigilijnym  osób  biednych  i  samotnych  w  świetlicy  w  Nowej  Słupi.
  21.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  osób  niepełnosprawnych. 
  22.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym  z  Kołami  Gospodyń Wiejskich  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach  oraz  wspólnym  kolędowaniu  z  mieszkańcami  "pod  choinką". 
  23.12- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  komisji  stałych Rady  Miejskiej.
  23.12- Udział  w  spotkaniu  wigilijnym   OSP  we  Włochach.

 

Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"