Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Kalendarium Burmistrza 2018

Strona główna » Burmistrz » Kalendarium Burmistrza 2018

wielkość tekstu: A | A | A

STYCZEŃ 2018

 • 3 stycznia – spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Paprocice
 • 4 stycznia – spotkanie robocze z Panią Dyrektor Sochacką z Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w sprawie oczyszczalni ścieków w Starej Słupi
 • 5 stycznia – udział w wieczorze kolęd i poezji w szkole w Nowej Słupi
 • 5 stycznia – udział w spotkaniu konsultacyjno – sołeckim w Bartoszowinach
 • 6 stycznia – udział w koncercie charytatywnym kolęd i pastorałek na Świętym Krzyżu
 • 7 stycznia – udział w uroczystej mszy oraz koncercie kolęd w Grzegorzowicach wraz z zespołem Modrzewianki
 • 7 stycznia – udział w przedstawieniu Bożonarodzeniowym w kościele parafialnym w Nowej Słupi przygotowanym przez młodzież szkolną
 • 9 stycznia – nagranie wywiadu dla TVP 3 Kielce w temacie „Konsultacje społeczne w sprawie odzyskania przez Nową Słupię praw miejskich”
 • 10 stycznia – spotkanie z przedsiębiorcami, właścicielami działek na Centrum Kulturowo – Archeologicznym w sprawie negocjacji dot. wykupu lub zamiany działek
 • 10 stycznia – spotkanie konsultacyjno – sołeckie w Baszowicach
 • 11 stycznia – spotkanie robocze z Zastępcą Dyrektora Departamentu PROW
 • 11 stycznia – spotkanie z firmą PGE, biurem projektowym oraz właścicielami działek z Wólki Milanowskiej oraz Nowej Słupi w sprawie budowy nowej linii zasilającej GPZ w Starej Słupi
 • 12 stycznia – podpisanie umów z wykonawcami budowy boiska wielofunkcyjnego i zatoczki dla gimbusa przy szkole w Nowej Słupi
 • 12 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Skałach
 • 13 stycznia - spotkanie sołecko – konsultacyjne w Milanowskiej Wólce
 • 14 stycznia – spotkanie konsultacyjne w sołectwie Jeziorko
 • 15 stycznia – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach z Panią Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Anną Bielan wraz z Kierownikiem GOPS Panią Anną Moruś – Mergalską
 • 16 stycznia – spotkanie robocze z urbanistką wykonującą usługi dla naszej gminy
 • 17 stycznia – udział w uroczystej odprawie i oddaniu do użytku wyremontowanego budynku Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • 17 stycznia – udział w spotkaniu na Św. Krzyżu w sprawie odtworzenia kopca Czartoryskiego u podnóża sanktuarium
 •  17 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Cząstkowie
 • 18 stycznia – spotkanie w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego z Panią Dyrektor Marcinkowską w sprawie wyłączenia z aglomeracji Bielin miejscowości Bartoszowiny
 • 19 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Paprocicach
 • 20 stycznia – udział w spotkaniu „Nowosłupskie zapusty” w świetlicy w Nowej Słupi zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej oraz Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi
 • 21 stycznia – udział w zebraniu sprawozdawczym koła wędkarskiego w Rudkach
 • 21 stycznia – wyjazd z kołami gospodyń wiejskich do Jędrzejowa i udział w przeglądzie kolęd i pastorałek
 • 22 stycznia – spotkanie z prezesem „siatkówki świętokrzyskiej”
 • 22 stycznia – udział w uroczystościach dnia babci i dziadka w GOK w Rudkach
 • 23 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Pokrzywiance
 • 24 stycznia – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Dębniaku
 • 25 stycznia – udział we mszy św. oraz obiedzie na Św. Krzyżu z udziałem osób biednych i samotnych oraz pracowników GOPS
 • 26 stycznia – spotkanie robocze z Panią Dyrektor Martą Pawelec
 • 27 stycznia – udział w choince przedszkola w Rudkach
 • 27 stycznia – udział w spotkaniu sołecko – konsultacyjnym w Mirocicach
 • 29 stycznia – udział w spotkaniu noworocznym w Starostwie Powiatowym w Kielcach
 • 29 stycznia – udział w spotkaniu z Dyrektorem Janiszewskim w Departamencie Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego
 • 29 stycznia – spotkanie robocze w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie współorganizacji „Jarmarku Świętokrzyskiego”
 • 29 stycznia -  udział w uroczystym koncercie kolęd i pastorałek w szkole w Paprocicach
 • 30 stycznia – udział w Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
 • 31 stycznia – spotkanie szkoleniowe z pracownikami Urzędu Gminy
 • 31 stycznia – udział w spotkaniu sołecko – konsultacyjnym w Dębnie

LUTY 2018

 • 1 luty – udział w uroczystościach podsumowania XX Jubileuszowego Rajdu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 w szkole podstawowej w Nowej Słupi
 • 2 luty - udział w uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Nowej Słupi oraz akademii z okazji obchodów dnia patrona szkoły podstawowej w Nowej Słupi
 • 3 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Rudkach
 • 4 luty – udział w spotkaniu karnawałowym osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy
 • 5 luty – spotkanie z kadrą Zespołu Szkół w Rudkach w sprawie omówienia szczegółów technicznych modernizacji boiska „Orlik” w Rudkach
 • 7 luty -  udział w spotkaniu na Św. Krzyżu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Nowej Słupi oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej z Ojcem Superiorem w sprawie Kopca Czartoryskiego
 • 7 luty – spotkanie sołecko - konsultacyjne w Trzciance
 • 8 luty – udział w dialogu dotyczącym zakupu działki na Centrum Archeologicznym w Nowej Słupi od prywatnego przedsiębiorcy
 • 9 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w sołectwie Hucisko
 • 9 luty – udział w występie teatru „Święty spokój” w Kieleckim Centrum Kultury w Kielcach
 • 10 luty – udział w choince dla dzieci w GOK w Rudkach zorganizowanej przez stowarzyszenie Emeryk
 • 11 luty – udział w uroczystej mszy imieninowej ojca superiora na Świętym Krzyżu
 • 12 luty – spotkanie robocze z Dyrektorem ŚPN w Bodzentynie
 • 12 luty – udział w uroczystym pożegnaniu, odejście na emeryturę pracownik SP w Rudkach
 • 14 luty – podpisanie umowy o współpracy z Kieleckim PCPR
 • 17 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Starej Słupi
 • 20 luty – spotkanie z Panią Dyrektor SPGZOZ w Nowej Słupi
 • 20 luty – udział w walnym spotkaniu sprawozdawczym Związku Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego
 • 21 luty – spotkanie robocze z Panią Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
 • 21 luty – spotkanie z Dyrektor schroniska powiatowego w Nowej Słupi
 • 21 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Sołectwie Serwis
 • 22 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Sołectwie Włochy
 • 23 luty – spotkanie robocze z V-ce Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach
 • 24 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Nowej Słupi
 • 26 luty – spotkanie z Wojewodą Świętokrzyską
 • 27 luty – udział w obchodach dnia Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi
 • 27 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Jeleniowie
 • 28 luty – spotkanie sołecko – konsultacyjne w Sosnówce

MARZEC 2018

 • 1 marca – udział w posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy
 • 2 marca – spotkanie konsultacyjne z Panią Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach
 • 2 marca – spotkanie z kadrą lekarską SPGZOZ w Nowej Słupi
 • 4 marca – udział w spotkaniu sprawozdawczym w OSP Stara Słupia
 • 5 marca – udział w sesji Rady Powiatu w Kielcach
 • 6 marca – udział w wydarzeniu „ Dialog Obywatelski” w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce w temacie „Przyszłość Budżetu Unijnego i Polityki Spójności. Jak finansować politykę regionalną po 2020 roku.”
 • 8 marca – udział w uroczystych obchodach Dnia Kobiet w Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Rudkach
 • 9 marca – udział w spotkaniu z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach
 • 10 marca – udział w V Przeglądzie Pieśni Pasyjnych i Pokutnych na Św. Krzyżu
 • 11 marca – udział w uroczystej gali Przeglądu Pieśni Pasyjnych i Pokutnych
 • 12 marca – udział w spotkaniu z mieszkańcami Milanowskiej Wólki w sprawie kanalizacji miejscowości
 • 12 marca – złożenie wniosku w sprawie przywrócenia praw miejskich przez Nową Słupie w Urzędzie Wojewódzkim na ręce Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek
 • 13 marca – udział w spotkaniu z mieszkańcami Jeleniowa w sprawie kanalizacji miejscowości
 • 16 marca – udział w spotkaniu roboczym z Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 • 19 marca – udział w sesji Sejmiku Wojewódzkiego Świętokrzyskiego
 • 20 marca – uczestnictwo w nagraniu radiowym Radia Kielce
 • 21 marca – udział w negocjacjach wykupu działki na Centrum Kulturowo – Archeologicznym
 • 21 marca – udział w otwarciu Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych, który odbył się na hali sportowej w Nowej Słupi
 • 21 marca – udział w posiedzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich  w Bielinach
 • 23 marca – udział w podsumowaniu Gminnego Konkursu Przeciwpożarowego w Rudkach
 • 24 marca – udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Sosnówka
 • 25 marca – udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Mirocice
 • 26 marca – udział w spotkaniu robocze z Panem Posłem Andrzejem Kryjem
 • 27 marca – udział w spotkaniu roboczym z Panem Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem
 • 28 marca – udział w negocjacjach w sprawie wykupu działek na Centrum Kulturowo – Archeologicznym
 • 28 marca – spotkanie z Panią Irena Sochacką Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych
 • 28 marca – udział w spotkaniu Wielkanocnym w Szkole Podstawowej w Nowej Słupi
 • 29 marca – udział w spotkaniu Wielkanocnym dla osób biednych i samotnych w świetlicy w Starej Słupi

KWIECIEŃ 2018

 • 3 kwiecień – spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Nowej Słupi oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej
 • 4 kwiecień – udział w spotkaniu z księdzem Janem Mikosem
 • 6 kwiecień – udział w spotkaniu na Św. Krzyżu odnośnie upamiętnienia kopca księcia Adama Czartoryskiego
 • 6 kwietnia – udział w spotkaniu z Panem Marszałkiem Adamem Jarubasem
 • 6 kwietnia – udział w konferencji „Turystyka Gór Świetokrzyskich Dziś i Jutro” w Krajnie
 • 7 kwietnia – udział w otwarciu Ogólnopolskiego Turnieju Sztuk Walki w Nowej Słupi
 • 7 kwietnia -  udział w uroczystej mszy oraz obchodach 20 – lecia istnienia grupy wsparcia EMERYK
 • 11 kwietnia – udział w spotkaniu roboczym z Dyrektorem Urbanowskim oraz Dyrektorem Grabkom 11 kwietnia – spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Stara Słupia odnośnie budowy sieci gazowej
 • 16 kwietnia – udział w spotkaniu powitalnym uczestników programu ERASMUS + w Szkole Podstawowej w Starej Słupi
 • 17 kwietnia – udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie organizacji Jarmarku Świętokrzyskiego
 • 18 kwietnia – podpisanie umowy ze środków WORD na dofinansowanie sprzętu strażackiego dla OSP Włochy
 • 18 kwietnia – udział w uroczystym wręczeniu promes na remont dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, Wójt poinformował, iż nasza Gmina otrzymała promesę w kwocie 105 tys. zł na drogę w milanowskiej Wólce
 • 20 kwietnia – udział w Targach AgroTravel w Kielcach.24 i 25 kwietnia – udział w szkoleniu obronnym zorganizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
 • 26 kwietnia – wizja lokalna przebiegu rzeki Pokrzywianki w miejscowości Jeziorko,
 • 27 kwietnia – spotkanie robocze w WFOŚ w Kielcach
 • 29 kwietnia – udział w spektaklu Teatru Święty Spokój „ Mąż umarł ale już mu lepiej” w MCK
 • w Starachowicach ,
 • 30 kwietnia – podpisanie umów na dofinansowanie inwestycji gminnych z Panem Marszałkiem Adamem Jarubasem,30 kwietnia udział w uroczystościach obchodów dnia Konstytucji 3-go Maja w Szkole Podstawowejw Rudkach,

MAJ 2018

 • 1 maja – udział w uroczystościach gminnego Dnia Strażaka
 • 7 maja – wyjazd studyjny do Juraparku oraz Parku nauki w Krasiejowie
 • 9 maja – podpisanie aktu notarialnego wykupu gruntu dla Gminy Nowa Słupia w Starachowicach,
 • 9 maja – podpisanie umowy na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Rudkach
 • z wykonawcą inwestycji,
 • 10 maja – uroczyste podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. Podpisanie umowy odbyło się w WDK w Kielcach,
 • 11 maja – udział w uroczystej mszy Św. w Dębnie z okazji wizytacji parafii Dębno przez Biskupa Mariana Florczyka
 • 11 maja -  udział w konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach,
 • 11 maja – udział w zebraniu sprawozdawczym Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • 14 maja – udział w uroczystej gali wręczania nagród w konkursie „List do ....” zorganizowanego przez posła Andrzeja Kryja w Ostrowcu Świętokrzyskim,
 • 15 maja – spotkanie robocze z firmą multimedialną oraz Dyrektorem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
 • 16 maja – spotkanie robocze ze Stowarzyszeniem „Steel Roses” – organizatorem zjazdu motocyklowego na Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi,
 • 23 maja – spotkanie z proboszczem parafii Dębno,
 • 23 maja – udział w konferencji prasowej dotyczącej „XIII Jarmarku Świętokrzyskiego” z udziałem prasy i mediów Kieleckich,
 • 23 maja – udział w spotkaniu z firmą „EFECT GLAS” z Kielc oferującej pracę dla mieszkańców naszej Gminy,
 • 24 maja – spotkanie robocze z firmą multimedialną „Foto Media”,
 • 24 maja – udział w walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w Kieleckim WDK,
 • 25 maja – udział w Wspólnym Posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy,
 • 27 maja – udział w uroczystościach „XIII Jarmarku Świętokrzyskiego” na Świętym Krzyżu,
 • 28 maja – spotkanie robocze z projektantem ścieżki w Dębnie oraz Radnym i Sołtysem Sołectwa Dębna,
 • 29 maja – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie omówienia wspólnego Działania na rzecz usuwania skutków klęski żywiołowej z dnia 26 maj w gminach dotkniętych żywiołem 

Czerwiec 2018

 • 2 czerwca - udział w gminnych zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy zorganizowanych dla dzieci z okazji Dnia Dziecka przez Koło Wędkarskie z Rudek na zbiorniku wodnym w Serwisie
 • 3 czerwca - udział w gminnym festynie z okazji Dnia Dziecka na Centrum Kulturowo Archeologicznym w Nowej Słupi
 • 4 czerwca spotkanie z dyrektor SPGZOZ oraz pracownikami Ośrodka Zdrowia w Rudkach
 • 5 czerwca -spotkanie robocze z Ojcami Oblatami ze Świętego Krzyża
 • 6 czerwca- spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kielcach w sprawie składania przez sołectwa powiatu kieleckiego wniosków na granty
 • 6 czerwca spotkanie organizacyjne na Świętym Krzyżu w sprawie udziału gminy w ogólnopolskim zjeżdzie szafarzy dnia 16.06
 • 7 czerwca - udział w szkolnych uroczystościach obchodów Święta Rodziny w szkole podstawowej w Pokrzywiance
 • 8 czerwca - podpisanie umowy na budowę targowicy w Rudkach z wyykonawcą inwestycji
 • 8 czerwca - podpisanie umów na termomodernizację budynków ośrodka zdrowia oraz domu kultury w Rudkach z firmą wykonawczą
 • 8 czerwca - udział w uroczystości 10 lat istnienia Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
 • 9 czerwca - udział w rodzinnym festynie biegowym w Rudkach zorganizowanym przez Świętokrzyską Akademię Sportu, Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich oraz Gminę Nowa Słupia
 • 10 czerwca - udział w uroczystej mszy świętej na Świętym Krzyżu z okazji 20- lecia powiatu kieleckiego
 • 11 czerwca - spotkanie z dyrektor  SPGZOZ oraz pracownikami ośrodka zdrowia w Nowej Słupi
 • 13.06— udział w posiedzeniu rady społecznej SPGZOz w Nowej Słupi w sprawie sprawozdania za 2017 rok oraz zaopiniowania planu budżetu SPGZOZ na 2018 rok
 • 14.06 - udział w konferencji zorganizowanej przez Wojewodę Świętokrzyską „300+"
 • 14.06— udział w konferencji urzędu wojewódzkiego „Obrona terytorialna dziś i jutro"
 • 18.06— spotkanie robocze z wojewódzkim komendantem PSP w Kielcach w sprawie dofinansowania zakupu średniego wozu strażackiego dla OSP STARA SŁUPIA
 • 18.06— spotkanie robocze z dyrektorem oddziału kieleckiego Polskiej Spółki Gazowniczej
 • 19.06— udział w uroczystościach pożegnania absolwentów gimnazjum w Paprocicach
 • 20.06— udział w posiedzeniu stałych komisji rady gminy
 • 21.06— udział w uroczystościach pożegnania absolwentów gimnazjum w Rudkach
 • 21.06— udział w uroczystościach pożegnania absolwentów gimnazjum w Nowej Słupi
 • 21.06— udział w spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami Rudek, Sosnówki, Serwisa I Cząstkowa w GOK w Rudkach
 • 21.06— objazd terenu gminy w związku z uszkodzeniami w infrastrukturze oraz zerwania dachu domu mieszkalnego w Pokrzywiance po ulewnej burzy
 • 22.06— udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w Jeleniowie, Rudkach oraz Pokrzywiance
 • 22.06— udział w uroczystym otwarciu boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Nowej Słupi oraz udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego w SP Nowa Słupia
 • 23.06— udział w xxiv zjeździe sołtysów woj. świętokrzyskiego w Wąchocku
 • 24.06 - udział w rodzinnym festynie w Baszowicach
 •  26.06- udział  w  posiedzeniu  sprawozdawczo- absolutoryjnym Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach
 • 27.06- spotkanie  robocze  partnerów  przedsięwzięcia  ,,Upamiętnienie  kopca  księcia  Adama  Czartoryskiego”
 • 28.06-spotkanie  robocze  z organizatorami  „Nocnego  Turnieju   Piłkarskiego  na Boisku  „Orlik” w  Rudkach
 • 29.06- udział  w  spotkaniu  w  siedzibie  Świętokrzyskiego  Parku  w  Bodzentynie  z  udziałem  Pana  Marszałka  woj.  świętokrzyskiego  oraz  Starosty  Kieleckiego  i  Burmistrza  miasta  Bodzentyn  w  sprawach  inwestycji  około  turystycznych  w  gminach  Nowa  Słupia  i  Bodzentyn  w  najbliższych  latach. Spotkanie  połączone  z  wizytacją  w  terenie.
 • 30.06-otwarcie  I-go  gminnego  turnieju  w  badmintonie  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi  zorganizowanego  dla  dzieci  przez  stowarzyszenie  „Zdrowy  Człowiek  „Emeryk”  pod  patronatem  Wójta  Gminy
   

Lipiec 2018

 • 4.07- udział  w posiedzeniu  52.  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Gminy
 • 5.07- spotkanie  robocze  ze  Starostą  Powiatu  Kieleckiego
 • 5.07- udział  w  ogólnopolskim  Turnieju  Układania  Kostki  Rubika  i  jej  różnych  odmian  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi
 • 5.07- udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  ulic  Chełmowej  i  Staszica  z  Nowej  Słupi  oraz  właścicielem  składu  opału  w  sprawie  uciążliwości  działania  firmy  sprzedającej  materiały  opałowe  na  działce  położonej  u  zbiegu  tych  ulic
 • 5.07- udział  w  spotkaniu  z  mieszkańcami  budynków  wspólnot  w  Rudkach  na  Górnym  Osiedlu
 • 6.07- odebranie  umowy  w  Urzędzie  Marszałkowskim  na  dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych  w  ramach  tzw.  I-szej  koperty  Gór  Świętokrzyskich  z  programu  RPO  woj.  świętokrzyskiego  na  cztery  zadania  realizowane  w  ramach  działalności  związku  gmin  gór  świętokrzyskich  a  dotyczących :
 •   BUDOWA  STAROŻYTNEJ  WAROWNI  NA  CENTRUM  KULTUROWO- ARCHEOLOGICZNYM  W  NOWEJ  SŁUPI
 •   MODERNIZACJA  I  ZAGOSPODAROWANIE  PRZESTRZENI  WOKÓŁ  ZABYTKOWEGO  BUDYNKU  OPATÓWKI 
    W    NOWEJ  SŁUPI
 •   PRZEBUDOWA  BUDYNKU  GOK  W  RUDKACH  WRAZ  Z  ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU  WOKÓŁ  BUDYNKU
 •   BUDOWA  DREWNIANEJ  INFRASTRUKTURY  JAKO  PASAŻU  PRZY  ULICY  ŚWIĘTOKRZYSKIEJ  W  NOWEJ  SŁUPI
 • 8.07- udział  w  zawodach  wędkarskich  o  Puchar  Wójta na  zbiorniku  wodnym  w  Rudkach
 • 8.07-udział  w  uroczystej  mszy  św.  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi  - pożegnanie  proboszcza  Krzysztofa  Bartochowskiego
 • 8.07-reprezentowanie    gminy na Święcie  Zalewajki  w  Bielinach  z  udziałem  KLUBU  SENIORA  I  KGW  ZE  STAREJ  SŁUPI
 • 8.07-udział  w  ognisku  i  plenerowym  spotkaniu  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych
 • 12.07- udział  w  spotkaniu  Rady  Społecznej  SPGZOZ
 • 15.07- udział  we  mszy św.– powitanie  nowego  proboszcza  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi
 • 16.07- spotkanie  z  Panem  Mirosławem  Gajewskim (autorem  książki  „ZACHOWAĆ W PAMIĘCI”)
 • 19.07- udział  w  uroczystościach  Święta  Policji  w  komendzie  miejskiej  w  Kielcach. Gmina  wyróżniła  komendanta  Komisariatu  Policji  w  Bodzentynie .
 • 21.07- spotkanie  informacyjne   z  mieszkańcami  Dębna
 • 22.07- udział  w  gminnych  zawodach  strażackich  na  stadionie  w  Rudkach.
 • 24.07- udział  w  spotkaniu  RADY  PROGRAMOWEJ  ROZWOJU  TURYSTYKI  GÓR  ŚWIĘTOKRZYSKICH  W  PAWŁOWIE
 • 25.07- spotkanie  robocze  z  Panem  Krzysztofem  Lewickim
 • 26.07- podpisanie  umowy  na  dofinansowanie  zakupu  średniego  wozu  strażackiego  dla  OSP  STARA  SŁUPIA  W  WFOŚ  W  KIELCACH
 • 30.07 – podpisanie  umowy  z  wyłonionym  w  wyniku  przetargu    wykonawcą  na  modernizację  boiska  ORLIK  w  RUDKACH

Sierpień 2018

 • 1.08- podpisanie  umów  na  granty  ze  Starostwem Powiatu  Kieleckiego  na  dofinansowanie  sołectw;  Serwis, Rudki, Paprocice, które  odbyło  się  w  Siedzibie  Starostwa  w  Kielcach
 • 2.08- podpisanie  umów  z  Urzędem  Marszałkowskim  w  Kielcach  na  dofinansowanie  trzech  projektów  dla naszych  stowarzyszeń  w  ramach  projektu  odbudowy  wsi dla: Towarzystwa Przyjaciół Rudek,  zespołu Modrzewianki oraz GOK
 • 3.08- udział  w  posiedzeniu  komisji  rewizyjnej  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi
 • 4.08- udział  we  wręczaniu  nagród  w  Biegach  Górskich  inaugurujących  52.  Dymarki  Świętokrzyskie
 • 5.08-  wręczenie  nagród  w  biegu  ,,Półmaraton  Świętokrzyski”  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym
 • 5.08- reprezentowanie  gminy  na  przeglądzie  zespołów  śpiewaczych  w  Chmielniku  z  udziałem  KGW  naszej  gminy
 • 6.08- udział  w  konferencji  prasowej  w  siedzibie  ROT  w  Kielcach   dotyczącej  promocji  i  zaproszenia  na  52.  DYMARKI W  NOWEJ  SŁUPI
 • 7.08- wizytacja  drogi  powiatowej  ul. Kolejowej  w  Rudkach  z  Panem  Starostą  Bogdanem  Gieradą
 • 8.08-  spotkanie  robocze  z  Panią  Wojewodą  Świętokrzyską  Agatą  Wojtyszek, rzecznikiem  Panią  Dianą  Głownia  oraz  dyrektorem departamentu  infrastruktury  urzędu  wojewódzkiego ,  które  odbyło  się  w  naszej  gminie .
 • 10.08- spotkanie  z  projektantem  sieci  kanalizacyjnej  miejscowości  Dębno- Jeziorko- Mirocice.
 • 10.08-  podpisanie  umów na  emisję  serii  obligacji  bankowych  z  Bankiem  Gospodarstwa  Krajowego
 • 10.08- przywitanie  delegacji  węgierskiej  z  Csengele
 • 11 – 12.08 – udział  w  52.  Dymarkach
 • 13.08- spotkanie  z  mieszkańcami  ulicy  Ogrodowej  w  Nowej  Słupi  w  celu  omówienia  wykupu  działek  pod  drogę
 • 14.08- objazd  roboczy  inwestycji  gminnych  na  terenie  naszej  gminy
 • 15.08- udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  rady  gminy

Październik 2018

 •  5.10-udział  w  uroczystym  wręczeniu  statuetek  laureatom  ,,Czyste  Serce,,  przez  wojewodę  świętokrzyskiego  Agatę  Wojtyszek. Nagrodzona  została  nauczycielka  z  naszej  gminy  pani  Grażyna  Gąsior (SP  Rudki  za  działalność  harcerską  oraz  pracę  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych .Serdeczne  gratulacje  i  podziękowania  dla  pani  Grażyny.
 • 6.10- Udział  w  uroczystościach  obchodów lecia  schronisk  w  powiecie  kieleckim ,   które  były  się  w  schronisku  w  Nowej  Słupi
 • 10.10-Spotkanie  z  młodzieżą  szkolną  SP  Nowa  Słupia  w  ramach  akcji  plenerowej  ,,Święto  pieczonego  ziemniaka,,  na  Centrum  archeologicznym
 • 12.10-Udział  w  uroczystych  obchodach  Dnia  Edukacji  Narodowej  w  szkołach  w  Nowej  Słupi  oraz  Rudkach
 • 13.10- Udział  w  Turnieju  Tańca  Towarzyskiego  w  GOK-u  w  Rudkach  zorganizowanego  wspólnie  ze  Świętokrzyską  Akademią  Sportu  ,,Korona,,
 • 18.10-Udział  w  uroczystej  akademii ,,Ku  Niepodległości,,  wykonanej  przez  zespół  harcerzy  im.  Św.  Brata  Alberta  ze  SP  w  Rudkach
 • 21.10- Udział  w  Wyborach  samorządowych
 • 24.10-Spotkanie  robocze  z  Gminną  Komisją  Wyborczą.
 • 27.10-Udział  w  konferencji  na  temat  ,, Starożytnego  Hutnictwa ,,  w  Ośrodku  w  Wólce  Milanowskiej  zorganizowanej  przez  UJK  Kielce.
 • 29 i  30.10-Udział  w  rozdaniu  nagród  i  podsumowaniu  Gminnego  Turnieju  Piłki  Nożnej  chłopców  szkół  podstawowych  i  gimnazjum  pod  patronatem  wójta  gminy, który  odbył  się  na  boisku  Orlik  w  Rudkach .
   

Listopad 2018

 • 5.11- Spotkanie  robocze  z  Wojewodą  Świętokrzyską  w  Kielcach
 • 7.11- Udział  w  uroczystościach  ślubowania  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku.
 • 8.11-Udział  w  uroczystym  ślubowaniu  pierwszaków  w  Szkole  w  Paprocicach.
 • 9.11-Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  100  lat  niepodległości  Polski  w  Szkole  w  Paprocicach.
 • 11.11-Udział  w   Gminnych  obchodach  Święta  Niepodległości  poprzez  mszę  Świętą  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi  oraz  Akademię  Patriotyczną  w  GOK  w  Rudkach
 • 12.11- Udział  we  mszy  świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  Dnia  Ubogich  z  udziałem  mieszkańców  naszej  Gminy  oraz  pracowników  GOPS
 • 19.11-Udział  w  pierwszej  Sesji  Rady  Gminy  nowej  kadencji  samorządu  
 • 21.11-Udział  w  obchodach  dnia  pracownika  socjalnego  połączonego  z  wręczeniem  statuetek  dla  wyróżnionych  placówek  woj.  świętokrzyskiego  zorganizowanych  przez  wojewodę  Świętokrzyską  
 • 22.11- Udział  w  uroczystych  obchodach  45-lecia  istnienia  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi
 • 23.11- Udział  w  otwarciu  pracowni  edukacji  ekologiczno-przyrodniczej w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach
 • 26.11- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Gminy
 • 19.11- Uroczyste  zaprzysiężenie  Wójta  Gminy  w  GOK  Rudki
 • 21.11- Udział  w  obchodach  Dnia  Pracownika  Socjalnego  w  Państwowej  Szkole  Muzycznej  w  Kielcach  zorganizowanego  przez  Wojewodę  Świętokrzyską Agatę  Wojtyszek   (udział  wzięła również  pani  kierownik  GOPS – Anna  Moruś – Mergalska)
 • 22.11- Udział  w  uroczystości  obchodów  jubileuszu  45-lecia  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Starej  Słupi
 • 23.11- Udział  w  otwarciu  pracowni  ekologiczno – przyrodniczej  w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach    
 • 27.11- Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Dnia  Seniora  w  GOK  Rudki
 • 28.11- Udział  w  sprawie  sądowej  w  Sądzie  Okręgowym  w Ostrowcu  Św.
 • 29.11- Udział  w  uroczystej mszy świętej i  spotkaniu odznaczenia  par  małżeńskich  z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Grudzień 2018

 • 4.12- Spotkanie  robocze  z  prezesem  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach
 • 6.12- Spotkanie  robocze  z  firmą  wykonującą  sieć  kanalizacyjną  w  miejscowościach: Cząstków, Pokrzywianka, Stara  Słupia  w  sprawie  przyłączy
 • 7.12- Spotkanie  z  uczniami  niepełnosprawnymi  w  Szkole  w  Jeziorku
 • 10.12- Udział  w  uroczystej  gali  w  Teatrze  Narodowym  w  Warszawie  wręczenia  100 tablic  pamiątkowych  dla  pomników  historii na 100- lecie  odzyskania niepodległości  z  udziałem  pary  prezydenckiej  Rzeczypospolitej.
 • 11.12- Spotkanie  robocze  na  sali  konferencyjnej w  sprawie  upamiętnienia  kopca  Czartoryskiego
 • 13.12- Udział  w  spotkaniu  roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach
 • 14.12- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Gminy
 • 15.12-  Udział  w  uroczystościach  podsumowania  roku  kulturalnego  Gminy Nowa Słupia
 • 16.12-  Udział  w  uroczystej  wigilii  z  udziałem  osób  niepełnosprawnych  w  restauracji  „U  Jana” w  Rudkach
 • 29.12- Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  w  Baszowicach
 • 30.12- Udział  w  nagraniu  Radio  Kielce z okazji  odzyskania  przez  Nową  Słupię  praw  miejskich
 • 31.12-Udział  w  nagraniu  dla  TV  Polsat  z  okazji  odzyskania  przez  Nową  Słupię  praw  miejskich
 • 31.12- Przywitanie  wraz  z  mieszkańcami    Nowej  Słupi  oraz  Rudek   Nowego  Roku  oraz  przekazanie  noworocznych  życzeń
Walory Gminy
 • Wielokulturowość Regionu
 • Dziedzictwo Historyczne
 • Malownicze Krajobrazy
 • Bogactwo Przyrody
 • Strefy Aktywności Turystycznej
 • Dobry Węzeł Komunikacyjny
 • Czyste powietrze
 • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"