Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Kalendarium Burmistrza 2020

Strona główna » Burmistrz » Kalendarium Burmistrza 2020

wielkość tekstu: A | A | A

Styczeń  2020

05.01- Udział  w  przeglądzie  kolęd  i  pastorałek  w  Domaszowicach.

05.01- Udział  w  spektaklu  Bożonarodzeniowym  ,,A  oni  Cię  nie  poznają,, w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi.

06.01- Udział  w  koncercie  charytatywnym  kolęd  na  Świętym  Krzyżu  wraz  z  Kołami Gospodyń  Wiejskich  ,,Modrzewianki,, i  ,,Chełmowianki,,

09.01- Spotkanie  robocze  z  wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszem  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

10.01- Udział  w  nagraniu  radiowym  w  Radio  Kielce  w  sprawie  aktualnej  sytuacji  w  realizacji  inwestycji  budowy  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi.

13.01- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

13.01- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Świętokrzyskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  Mariuszem  Goskiem  w  sprawie  inwestycji  gminy  Nowa  Słupia.

14.01- Udział  w  szkoleniu  zorganizowanym  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach.

16.01- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Woj. Świętokrzyskiego  w  sprawie  wspólnej  inwestycji  Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi.

18.01-Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Mirocice.

18.01-Udział  w  zabawie  choinkowej  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  w  Jeziorku.

18.01- Udział  w  Zapustach  Nowosłupskich  zorganizowanych  przez  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi  w   świetlicy  w  Nowej  Słupi.

19.01-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  Koła  Wędkarskiego  w  Rudkach.

19.01- Udział  wraz  z  Kołem  Gospodyń   ,,Modrzewianki"  w  przeglądzie  kolęd i  pastorałek  w  Jędrzejowie.

21.01- Spotkanie  robocze  z  firmą  ,, Eko  Water"  w  sprawie  projektu  kanalizacji  miejscowości  Jeziorko,  Dębno.

21.01- Udział  w  spotkaniu  informacyjnym  w  Urzędzie  Miasta  Kielce  z  udziałem  Prezydenta  w  sprawie  funkcjonowania  wysypiska  śmieci  w  Promniku.

22.01- Udział  w  zebraniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach.

22.01- Udział  w  spotkaniu  negocjacyjnym  wykupu  działki  pod  cel  publiczny.

23.01- Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Woj.  Świętokrzyskiego   Andrzejem  Bętkowskim  z  udziałem  przedstawicieli  mieszkańców  Dębniaka, Jeleniowa  i  Wólki  Milanowskiej  w  sprawie  przebudowy  drogi  wojewódzkiej  nr. 756  na  odcinku  rondo  w  Nowej  Słupi  do  Paprocic

23.01- Spotkanie  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach.

24.01- Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miasta  Nowa  Słupia.

25.01- Udział  we  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  udziałem  podopiecznych  Miejsko  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  z  Nowej  Słupi.

25.01- Udział  w  uroczystym  spotkaniu  podsumowania  pierwszej  rocznicy  powstania  i  funkcjonowania  Koła  Gospodyń  ,,Jezioraneczki"  w  Jeziorku.

27.01- Udział  w  spotkaniu  roboczym  przedstawicieli  gmin  powiatu  kieleckiego  w  sprawie  funkcjonowania  i  przyszłości  wysypiska  śmieci  w  Promniku.

29.01- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Stowarzyszenia  ,, Steel  Roses,, w  sprawie   organizacji  tegorocznego  zjazdu  motocyklowego  w  Nowej  Słupi

Luty  2020

03.02- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  Woj.  Świętokrzyskiego  w  Kielcach  Mariuszem  Goskiem.

05.02- Spotkanie  robocze  z  pracownikami  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia.

09.02-Udział  w  otwarciu  i  podsumowaniu  Halowego  Turnieju  w  piłce  nożnej  o  puchar  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia.

12.02-Udział  w  posiedzeniu  informacyjno-szkoleniowym  Związku  Miast  i  Gmin   Regionu  Świętokrzyskiego  w  Kielcach.

14.02- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego.

14.02- Udział  w  poświęceniu  i  uroczystym  otwarciu  ścieżki  w  Dębnie.

18.02- Spotkanie  robocze  z  przewodniczącym  Sejmiku  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Prusiem  w  Kielcach.

19.02- Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  oraz  akademii  z  okazji  Dnia  Patrona  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  im.  Bohaterów  Powstania  Styczniowego.

19.02- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  Towarzystwa  Przyjaciół  Rudek  w  sprawie  powstania  izby  pamięci  przy  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.

20.02- Spotkanie  z  dyrektorem  departamentu  Infrastruktury   Świętokrzyskiego Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach.

20.02- Udział  w  podsumowaniu  XIV  Rajdu  Szlakiem  Powstańców  Styczniowych  w  Szkole  Podstawowej  w  Nowej  Słupi.

21.02- Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Kielcach.

23.02- Udział  w  zebraniu  sprawozdawczym  OSP  Nowa  Słupia.

24.02- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Urzędu  Marszałkowskiego  woj.  świętokrzyskiego  Renatą  Janik.

24.02-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Departamentu  Kultury  Urzędu  Marszałkowskiego  Woj..  Świętokrzyskiego  panią  Magdą  Kusztal  w  sprawie  wsparcia  organizacji  tegorocznej  edycji  Dymarek  Świętokrzyskich.

24.02- Spotkanie  z  dyrektorem  Departamentu  Edukacji  Sportu  i  Turystyki  Urzędu  Marszałkowskiego  Maciejem  Długoszem.

25.02- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miasta.

Marzec  2020

02.03-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  przedstawicielami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Woj.  Świętokrzyskiego  w  sprawie  wspólnej  inwestycji  partnerskiej  Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  w  Nowej  Słupi.

03.03-  Udział  w  spotkaniu  wyjazdowym  i  zapoznaniu  się  z  funkcjonowaniem  dwóch  Ośrodków  prowadzących  Warsztaty  Terapii  Zajęciowej  dla  osób  niepełnosprawnych  w  Osinach  (gmina  Pierzchnica )  oraz  w  Zgórsku  ( gmina  Chęciny).

04.03-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach.

04.03-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach.

04.03-  Udział  w  posiedzeniu  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miasta.

04.03-  Udział  w  uroczystym  koncercie  z  okazji  100-lecia  obecności  i  posługi   Misjonarzy  Oblatów  Maryi  Niepokalanej w  Polsce ,  który  odbył  się  w  kieleckiej  filharmonii.

05.03-  Spotkanie  robocze  z  Wojewódzkim  Komendantem  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kielcach.

08.03-  Udział  w  uroczystej  akademii  z  okazji  Dnia  Kobiet  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.

11.03-  Udział  w  spotkaniu  informacyjnym  z  przedstawicielem  Polskiej  Spółki  Gazowniczej   w  sprawie  dalszego  procesu  gazyfikacji  kolejnych  miejscowości   gminy  Nowa  Słupia.

12.03-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  departamentu  prawnego  Urzędu  Wojewody  Świętokrzyskiego  w  Kielcach.

13.03-  Podpisanie  umowy  ustanowienia służebności  przesyłu gazu  dla  Polskiej  Spółki  Gazowniczej  w  notariacie  w  Starachowicach.

13.03- Spotkanie  robocze  gminnego  zespołu  do  spraw  zarządzania  kryzysowego  w sprawie  podjęcia  działań   przez  Urząd  Miasta  oraz  jednostki  podległe  w  obliczu  zagrożenia  epidemiologicznego.

13..03-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Cząstków.

16.03- Udział  w  posiedzeniu  Gminnej  Komisji  Oświaty ,Kultury , Zdrowia , Sportu  i  Spraw  Społecznych.

19.03-  Udział  w  spotkaniu  negocjacyjnym  dotyczącym  wykupu  działki  przez  gminę  w  ramach  realizacji  budżetu  sołeckiego  sołectwa  Sosnówka  na  potrzeby  OSP  Sosnówka.

23.03-  Odprawa  robocza  z  kierownikami  jednostek  organizacyjnych  Urzędu Miasta.

27.03- Przeprowadzenie  negocjacji  w  sprawie  zakupu  i  dostarczenia  komputerów  (35  sztuk  laptopów)  dla  szkół  z  terenu  naszej  gminy  w  ramach  rządowego  projektu Zdalna Szkoła.

30.03- Narada  robocza  w  ramach  zarządzania  kryzysowego.

Kwiecień  2020

07.04- Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miasta.

14.04- Spotkanie  robocze  z  kierownikami  jednostek  organizacyjnych  Gminy.

16.04-  Wizytacja  Centrum  Kulturowo- Archeologicznego  w  Nowej  Słupi.

25.04- Udział  w  spotkaniu  z  ojcem  Marianem  Puchałą  superiorem  Bazyliki  Mniejszej  na  Świętym  Krzyżu . Spotkanie  dotyczyło  wstępnych  uzgodnień  odbudowy  symbolicznej  Kopca  księcia  Adama Czartoryskiego  u  podnóża  Klasztoru  w  miejscu  historycznym.

27.04-  Odprawa  robocza  z  kierownikami  jednostek  organizacyjnych  Gminy.

27.04- Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonymi  przez  Gminę.

29.04- udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miasta.

30.04-  Spotkanie   z   Sołtys  oraz  radnymi  sołectwa  Nowa  Słupia    sprawie  inwestycji  na  ulicy Szkolnej.

Maj  2020

04.05- Spotkanie  z  prezesami  Gminnych  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  Urzędzie  Miasta.

15.05- Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonym  przez Gminę.

21.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  firmą  ,, Kanryd,,  wykonawcą  wymiany  sieci  wodociągowej  na  odcinku  Wola  Zamkowa  - Wólka  Milanowska.

21.05-  Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  partnerskiej  inwestycji  Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich.

25.05-  Spotkanie  z  przedstawicielami  OSP  Sosnówka.

26.05-  Spotkanie  ze  Starostą  Powiatu  Kieleckiego  w  sprawie  inwestycji  w  infrastrukturze  drogowej  dróg  powiatowych  na  terenie  naszej  gminy.

27.05-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  firmy  wykonującej  sieć  kanalizacyjną  w  miejscowościach  Cząstków, Pokrzywianka, Stara  Słupia  w  sprawie  przyłączy  kanalizacyjnych.

28.05-  Spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Urzędzie  Marszałkowskim  w  Kielcach.

28.05-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach.

29.05-  Udział  w  przekazaniu  laptopów  do  wszystkich  szkół  z  terenu  naszej  gminy  w  ramach  rządowego  programu  grantowego  oraz  przekazanie  wraz  z  kierownik  MGOPS  i  prezesem  stowarzyszenia  ,, Zdrowy  Człowiek  Emeryk,,  nagród  w  konkursach  plastycznych  dla  młodzieży  szkolnej.

29.05-  Udział  w  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miasta.

Czerwiec  2020

01.06-  Spotkanie  z  ojcem  superiorem  Zgromadzenia  Księży  Oblatów  ze  Świętego  Krzyża.

02.06-  Spotkanie  z  prezesem  Radio  Kielce  oraz  nagranie  wywiadu  radiowego  w  Studio  Radio  Kielce.

03.06-  Spotkanie  robocze  z  naczelnik  wydziału  geodezji  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach.

04.06-  Udział  w  objeżdzie  dróg  powiatowych  na  terenie  naszej  gminy  wraz  z  członkiem  Zarządu  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  panem  Cezarym  Majchrem.

05.06- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Cząstków.

05.06-  Udział  w  spotkaniu  Stowarzyszenia  Osób  Niepełnosprawnych  ,,Nadzieja", w  Jeziorku.

06.06-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Pokrzywianka.

08.06- Spotkanie  z  przedstawicielami  kieleckiego  oddziału  Poczty  Polskiej.

09.06- Objazd  dróg  powiatowych  na  terenie  naszej  gminy   z  działem  kierownika  Obwodu  Drogowego  z  Łagowa.

12.06- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki.

14.06- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice.

17.06- Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej   samodzielnego  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Słupi.

21.06-  Udział  we  Mszy  Świętej  na  Świętym  Krzyżu  z  okazji  pożegnania  ojca  Dariusza  Malajki  ( rektora  bazyliki  na  Świętym  Krzyżu )

22.06 – Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miasta

25.06- Udział  w  uroczystym  otwarciu  sezonu  turystycznego  województwa  świętokrzyskiego  w  Szydłowie

26.06-Udział  w  uroczystościach  zakończenia  roku  szkolnego  klas  ósmych w  Szkole  Podstawowej  w  Rudkach

29.06- Udział  w  akcji  #GASZYN CHALLENGE  wraz  z  pracownikami  Urzędu  Miasta  na  Centrum Kulturowo-Archeologicznym  w  Nowej  Słupi

29.06- Podpisanie  wraz  z  panią  skarbnik  umowy  Pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach

30.06- Udział  w  walnym  spotkaniu  sprawozdawczym  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

Lipiec  2020

01.07- Podpisanie  umowy  służebności  przesyłu  z  PGE  w  Notariacie  w  Starachowicach.

03.07- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Skały.

06.07-Udział  w  sprawie  sądowej  w  Sądzie  Okręgowym  w  Kielcach.

08.07- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach.

08.07- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno.

09.07- Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Paprocicach  z  udziałem  Burmistrza  Łagowa  w  sprawie  odwodnienia  drogi  gminnej  przy  szkole  Podstawowej  w  Paprocicach.

13.07- Udział  w  uroczystym  podpisaniu  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  preumowy  na  Rewitalizację  Ulicy  Świętokrzyskiej  w  Nowej  Słupi.

14.07- Udział  w  cyklicznym  spotkaniu  ,, Marka  Świętokrzyskie" w  Milanowskiej Wólce.

16.07- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  dyrektorem  wydziału  Nieruchomości  Skarbu  Państwa  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach.

16.07- Udział  w  spotkaniu  z  Kołami  Gospodyń  i  Seniorami  z  naszej  Gminy  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach.

16.07- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki.

17.07- Spotkanie  robocze  z  komendantem  Posterunku  Policji  w  Bodzentynie.

23.07- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  EKOWATER.

25.07- Udział  w  otwarciu  III –go  Nocnego  Turnieju  Piłki  Nożnej  na  Orliku  w  Rudkach.

27.07- Udział  w  spotkaniu  roboczym  włodarzy  Gmin  należących  do  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bodzentynie  w  sprawie  wypracowania  koncepcji  przebiegu  tras  rowerowych  wokół  Gór  Świętokrzyskich.

28.07- Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  z  Wykonawcą  budowy  Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich  na  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi  z  udziałem  Marszałka  województwa  Świętokrzyskiego , przedstawicieli  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  , wicestarosty  Kieleckiego  oraz  Gminy  Nowa  Słupia.

Sierpień  2020

13.08- Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy   z  Marszałkiem  województwa  świętokrzyskiego  na  dofinansowanie  przebudowy  drogi  dojazdowej  do  pól  w  miejscowości  Jeleniów.

15.08- Udział  w  uroczystej  mszy  dożynkowej  Miasta  i  Gminy  Nowa  Słupia  w  kościele  parafialnym  w  Nowej  Słupi.

16.08- Udział  w  spotkaniu  wielopokoleniowym  integracyjnym  zorganizowanym  przez  Klub  Seniora  ,,Wesołówka"  w  Jeleniowie.

17.08- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miasta  i Gminy.

20.08 - Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice
21.08- Udział  w  zebraniu   roboczym  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich
21.08- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Hucisko
25.08-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  na  dofinansowanie  dróg  dojazdowych  do  pól  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach .  Gmina  Nowa dostała  dofinansowanie  na  przebudowę  drogi  dojazdowej  do  pól  w  sołectwie  Jeleniów
26.08- Udział  w  odprawie  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego  z  nauczycielami  oraz  dyrekcją  Zespołu  Szkół  w  Rudkach  oraz  w  uroczystym  pożegnaniu  pracownika  Zespołu  w  związku  z  przejściem  na  emeryturę
27.08- Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie      Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim
28.08- Udział  w  spotkaniu  roboczym  partnerów  przedsięwzięcia  upamiętnienia  Kopca  księcia  Adama  Czartoryskiego  na  Świętym  Krzyżu  w  celu  omówienia  stopnia  zaawansowania  inwestycji.
28.08- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Skały
29.08- Udział  w  podsumowaniu  oraz  wręczeniu  pucharów  w  zawodach  wędkarskich  na  zbiorniku  ,,Rudawka,, w  Rudkach
31.08- Podpisanie  umowy  z  firmą  ,,Kanryd,,  na  przebudowę  odcinka  wodociągu  Łazy- Centrum Kulturowo Archeologiczne  w  Nowej  Słupi

Wrzesień  2020

03.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki.
04.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Mirocice.
05.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia.
07.09- Spotkanie  z  prezesem  Zarządu  Kopalni  ,,Józefka,,
08.09- Udział  w  spotkaniu  roboczym  grupy  ,,Marka  Góry  Świętokrzyskie,, w  Ośrodku ,,Gołoborze ,,  w  Rudkach
09.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny.
10.09-  Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim.
11.09- Udział  w  uroczystościach  obchodu  70-lecia  istnienia  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego, które  odbyły  się  na  Świętym  Krzyżu
14.09- Udział  w  Uroczystej  Mszy  Świętej  inaugurującej  tygodniowy odpust  Podwyższenia  Krzyża  na  Świętym  Krzyżu
15.09- Udział  w  spotkaniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  z  udziałem  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawie  strategii na  lata  2023- 2027
16.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Trzcianka.
17.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Wólka  Milanowska.
18.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeleniów.
18.09- Udział  we  wspólny objeździe  dróg  powiatowych  na  terenie naszej  gminy  wraz  z  radnymi  Rady  Miasta  Nowa  Słupia.
19.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko.
22.09- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  wykonawcami  inwestycji  ,,Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa,,  w  Nowej  Słupi.
22.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Paprocice.
23.09- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  Cezarym  Majchrem  w  sprawach  dróg  powiatowych  na  terenie  Gminy  Nowa  Słupia.
23.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębniak.
23.09- Udział  w  spotkaniu sołeckim sołectwa  Pokrzywianka.
24.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno.
25.09- Udział  w  zdalnym  zebraniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich.
25.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Stara  Słupia.
26.09- Udział  w  powitaniu  i  rozpoczęciu  Rajdu  Samorządowego  Powiatu  Kieleckiego,  który  w  tym  roku  odbył  się  na  terenie  naszej  Gminy  na  trasie  Skały  -  Grzegorzowice- Góra  Chełmowa – Nowa  Słupia – Wólka  Milanowska .
26.09- Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Cząstków.
27.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Włochy.
28.09- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miasta.
28.09- Podpisanie  umowy   ze  Starostą  Kieleckim   o  dofinansowanie  rzeczowe  dla  Gminy  Nowa  Słupia  na  działania  związane  z    przeciwdziałaniem   zagrożeniom  epidemiologicznym.
29.09- Udział  w  konferencji  z  udziałem  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego  oraz  przedstawicieli  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  sprawie  strategii  Rozwoju  Województwa  na  lata  2021 -2027.

Październik 2020

01.10  Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego   w  sprawie  dróg  Powiatowych  na  terenie  Gminy  Nowa  Słupia.
05.10- Udział  w  roboczym  objeżdzie  dróg  gminnych  wraz  z  radnymi  Rady  Miasta.
06.10-  Udział  w  drugim  roboczym  objeżdzie  dróg  gminnych  wraz  z  radnymi  Rady  Miasta.
07.10-  Udział  w  spotkaniu  konsultacyjnym  z  firmą "Mister,,  w  sprawie  prawnych  uregulowań  dzierżawionych  nieruchomości  gruntowych  na  terenie  gminy  Nowa  Słupia.
12.10- Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Urząd  Marszałkowski  w  Kielcach  w  pod kieleckiej  Tokarni  w  temacie  ,,Polityka  rolna  Unii  Europejskiej  na  lata  2021-2027".
16.10- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  consultingowej  w  sprawie  omówienia  możliwości  odzyskiwania  przez  gminę  podatku  VAT.
19.10- Spotkanie  robocze  z  firmą  ,,Aqua Mak,,  w  sprawie  inwestycji  ,,Budowa  ujęcia  wody  w  Nowej  Słupi,,
21.10-  Spotkanie  robocze  z  firmą  ,,Budomont,, - wykonawcą  budowy  sieci  kanalizacyjnej  w  miejscowościach  Cząstków, Pokrzywianka, Stara  Słupia.
22.10- Udział  w  rozprawie  sądowej w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim.
23.10-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami wykonawcy  budowy  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi.
27.10-  Udział  w  spotkaniu  z  firmą  ,,Eko-Water,, projektującą  sieć  kanalizacyjną  Dębno- Jeziorko,  Bartoszowiny, Paprocice.

Listopad  2020

02.11- wizytacja  na  Świętym Krzyżu  inwestycji przed  odbiorem   ,,Kopiec  Czartoryskiego,,.
04.11-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  sprawie  omówienia  dokumentu  Strategii  Rozwoju Regionu  Gór  Świętokrzyskich  na  lata  2021- 2027.
05.11-  Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim.
06.11- Udział  w  zdalnym  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miasta.
12.11-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  firmy  EKO-Energia  z  Kielc
16.11-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  sprawie  zaopiniowania  projektu    dokumentu ,, Strategia  Rozwoju  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  na  lata  2021- 2027".
18.11-  Podpisanie  umowy  z  wykonawcą  zadania  inwestycyjnego   ,,Termomodernizacja  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi"
19.11-  Spotkanie  robocze  z  członkami  Zarządu  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  w  sprawach  wspólnych  inwestycji  dróg  powiatowych  na  terenie  gminy  oraz  otwarcia  punktu  rejestracji  pojazdów  w  budynku  Urzędu  Gminy.
19.11-  Spotkanie  z  przedstawicielami  Stowarzyszenia ,, Rozwoju  wsi  Paprocice,,  połączone  z  wizytacją  placu  budowy  "Termomodernizacja  budynku  Szkoły  w  Paprocicach,,
20.11- Udział  w  naradzie  koordynacyjnej  dotyczącej  inwestycji  gminnej ,,Termomodernizacja  budynku  Szkoły  w  Paprocicach,, z  udziałem  wykonawcy, kierownika  budowy , inspektora  nadzoru oraz  Urzędu Miasta i Gminy.
24.11-  Udział  w  objeździe  wybranych  inwestycji  gminnych -  termomodernizacje  budynków , place  zabaw , przedsięwzięcia  z  funduszy sołeckich.

Grudzień 2020

25.12- Udział  w   zdalnym  posiedzeniu stałych  komisji  Rady  Miasta

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"