Skróty klawiszowe:

Skróty klawiszowe:

EnglishPolishUkrainian

Wersja dla słabowidzących

Wersja dla niepełnosprawnych

Kalendarium Burmistrza 2021

Strona główna » Burmistrz » Kalendarium Burmistrza 2021

wielkość tekstu: A | A | A

Styczeń 2021

04.01-  Uroczyste  otwarcie  wyremontowanego  Ośrodka  Zdrowia  w  Rudkach

06.01-  Udział  wraz  z  zespołem  ,,Modrzewianki w  koncercie  charytatywnym  kolęd  na  Świętym  Krzyżu

08.01- Podpisanie  umowy  na  ,,Modernizację  oświetlenia w  gminie  Nowa  Słupia" z  wykonawcą  firmą  DPS  System   z  Łodzi

11.01- Spotkanie  robocze  z  Wojewodą  Świętokrzyskim  Zbigniewem  Koniuszem

11.01- Udzielenie  wywiadu  prasowego  dla  gazety  regionalnej  "Gazeta  Ostrowiecka"

12.01- Udział  w  spotkaniu  z  komendantem  miejskim  PSP  w  Kielcach

14.01- Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

14- Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  przedstawicielem  Wojewody  oraz  Komendanta  Miejskiego  PSP  w  Kielcach  w  sprawie  szczepień  przeciw  COWID-19

15.01- Udział  w  podsumowaniu  półkolonii  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

15.01- Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  kieleckiego  oddziału  PFRON

18.01- Podpisanie  umowy  z  firmą  "Bartosz"  na  budowę  studni  wraz  ze  stacją  uzdatniania  w  miejscowości  Bartoszowiny

22.01- Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonymi  przez  Gminę

25.01-  Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Gminy

26.01- Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

26.01- Wizytacja  placu  budowy  remontowanej  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

27.01- Spotkanie  robocze  z  przedstawicielem  firmy  ubezpieczeniowej

29.01- Spotkanie  robocze  z  prezesem  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  Marcinem  Piętakiem

Luty 2021

03.02-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

03.02-  Udział  w  zdalnych  konsultacjach  dotyczących  rozwoju  turystyki Województwa  Świętokrzyskiego  zorganizowanych  przez  Urząd  Marszałkowski w  Kielcach

04.02-  Udział  w  zdalnych   konsultacjach  dotyczących  Umów  Partnerstwa  na  lata  2021 – 2027  zorganizowanych  przez  Urząd  Marszałkowski  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Kielcach

05.02-  Spotkanie  z  dyrektorem  oraz  przedstawicielami  Centrum  Doskonalenia  Zawodowego  Nauczycieli  w  Ośrodku  Szkoleniowym  w  Wólce Milanowskiej

08.02-  Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce  w  sprawie  inwestycji  ,,Park  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich,,  w  Nowej  Słupi

10.02-  Udział  w  roboczej  wizytacji  inwestycji  ,,Modernizacja  Hali  Sportowej   Nowej  Słupi"

17.02-  Udział  wraz  z  kierownik  MGOPS  z  Nowej  Słupi  w  spotkaniu  z  panią  Marszałek  Woj.  Świętokrzyskiego  Renatą  Janik  połączone  z  przekazaniem przez  Urząd  Marszałkowski  30  pulsoksymetrów  dla  gminy  Nowa  Słupia

18.02- Udział  w  rozprawie  sądowej  w  sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

18.02-  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  z  członkami  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  Nowej  Słupi. W  spotkaniu  brała  udział  poseł  Ziemi  Świętokrzyskiej  pani  Agata  Wojtyszek  oraz  przedstawiciele  Rady  Miejskiej

22.02-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

23.02-  Udział  w  rozprawie  sądowej  w  sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

24.02-  Spotkanie  robocze  z  komendantem  Komisariatu  Policji  w  Bodzentynie

25.02-  Udział  w  uroczystym  pożegnaniu  pracownika  obsługi  Szkoły  Podstawowej  w  Nowej  Słupi  w  związku  z  przejściem  na  emeryturę

26.02- Spotkanie  robocze  z  komendantem  posterunku  policji  w  Bodzentynie

Marzec 2021

01.03-  Spotkanie  z  komendantem  Wojewódzkim  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kielcach  w  sprawie  dofinansowania  zakupu  średniego  wozu  bojowego  dla  jednostki  OSP  Nowa  Słupia

02.03-  Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  komisji  konkursowej  rozstrzygającej  konkurs  architektoniczny  na  rewitalizację  ulicy  Świętokrzyskiej  w  Nowej  Słupi. W  spotkaniu  udział  wzięła   przedstawicielka  pracowni  architektonicznej , która  wygrała  konkurs

03.03-  Wizyta  robocza  w  Ośrodku  Zdrowia  w  Rudkach

04.03-  Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

05.03-  Podpisanie  umów  na  zaprojektowanie  dróg  powiatowych  z  firmą  projektową  ,,AICO,,

08.03-  Uroczyste  wręczenie  okolicznościowych statuetek  z  okazji  ,,Dnia  Kobiet",  Ośrodkom  Zdrowia  w  Nowej  Słupi  oraz  Rudkach

09.03-  Spotkanie  z  prezesem  Polskiego  Związku  Bokserskiego  Grzegorzem  Nowaczkiem

11.03-  Spotkanie  robocze  w  Urzędzie  Miasta  w  Bodzentynie  z  Burmistrzem  Bodzentyna  oraz  komendantem  posterunku  policji  w  Bodzentynie

16.03-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  udziałem  dyrektora  departamentu  Inwestycji  i Rozwoju  Świętokrzyskiego  Urzędu  Marszałkowskiego  w  ramach  prac    Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

17.03- Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

19.03-  Udział  w  posiedzeniu  komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw  Społecznych  Rady  Miejskiej  w  Nowej  Słupi

22.03-  Udział  we  wspólnym  zdalnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w  Nowej  Słupi

23.03-  Uroczyste  wręczenie  okolicznościowej  statuetki  dla   firmy  ,,SAR,,   z Jeziorka   z  okazji  30- lecia  istnienia.

24.03-  Udział  wraz  z  przedstawicielem  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  z  Nowej  Słupi   w    zdalnym  spotkaniu  podkomisji  stałej  do  spraw  młodzieży  sejmowej  Komisji  Edukacji , Nauki  i  Młodzieży  polskiego  Parlamentu  prowadzonym  przez  posła  ziemi Świętokrzyskiej  Andrzeja  Kryja

24.03-  Udział  w  wizytacji  placu  targowego  w  Rudkach wraz  z  przedstawicielem  firmy  ochroniarskiej  Grupa  GT

24.03-  Wizyta  robocza  na  placu  budowy  ,,Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa,, oraz  ,,Parku  Dziedzictwa  Gór  Świętokrzyskich,,

30.03-  Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  Stefanem  Bąkiem  w  sprawach  wspólnych  działań  na  rzecz  pomocy  osobom  niepełnosprawnym

31.03-  Spotkanie  z  dyrektorami  szkół  z  terenu  naszej  gminy  prowadzonych  przez  stowarzyszenia  w  sprawie  ubezpieczeń  w  ramach  ubezpieczeń  prowadzonych  przez  firmę  brokerską

Kwiecień 2021

06.04- Spotkanie  robocze  z  dr.  Cezarym  Jastrzębskim  z  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach w  sprawie  wydania  broszury  promocyjnej  o  ,,Kopcu  księcia  Adama  Czartoryskiego,,

06.04-  Udzielenie  wywiadu   radiowego  dla  Radio  Kielce

07.04-  Podpisanie  umów  z  firmami  wykonawczymi  na  rozbudowę  sieci  wodno- kanalizacyjnej  w  miejscowościach  Bartoszowiny, Rudki  oraz  Serwis

08.04-  Podpisanie  umowy  wykupu  służebności  gruntowej  w  Starej  Słupi  oraz  podpisanie  umowy  przedwstępnej  zakupu  gruntu  pod  budowę  studni  wraz  ze  stacją  uzdatniania  wody  w  Bartoszowinach . Umowy  zostały  podpisane  w  Notariacie  w  Starachowicach

08.04-  Spotkanie  robocze  z  przedstawicielami  pracowni  architektonicznej  z  Kielc , która  zwyciężyła  w  konkursie  na  projekt  rewitalizacji  ulicy  Świętokrzyskiej  w  Nowej  Słupi

12.04-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Lokalnej  Grupy  Działania  Stowarzyszenia  ,,Rozwoju  Wsi  Świętokrzyskiej,, z  siedzibą  w  Łagowie

12.04-  Wizyta  w  terenie  na  Górze  Chełmowej  oraz  spotkanie  z  przedstawicielami  Świętokrzyskiej  Grupy  Eksploracyjnej  prowadzącej  poszukiwania  śladów  działań  z  okresu  I  Wojny  Światowej  na  obszarze  Góry  Chełmowej

13.04-  Udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie  Rejonowym  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim

15.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  Janem  Reklewskim

16.04-  Wizyta  w   kieleckiej  siedzibie  oddziału  Banku  Ochrony  Środowiska  w  celu  uzupełnienia  i  aktualizacji  dokumentów  bankowych  w  ramach  podpisanych  umów

20.04-  Spotkanie  robocze  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  w  sprawach  inwestycyjnych  gminy  Nowa  Słupia

20.04-  Podpisanie  w  notariacie  w  Starachowicach  umowy  sprzedaży  gruntu  pod  stacją  transformatorową  wraz  z  ustanowieniem  służebności  dostępu  na  rzecz  PGE  Dystrybucja  oddział  w  Skarżysko  Kamiennej

23.04-  Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

26.04-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

27.04-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Kielcach

27.04-  Spotkanie  z  dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Kielcach

29.04- Udział  w  wizji  lokalnej  z  udziałem  członka  zarządu  Starostwa  Powiatowego  w  Kielcach  Stefana  Bąka  oraz  kierownik  PCPR  Anny  Bielnej  działki  skarbu  państwa w  Serwisie

30.04- Udział  w  wizji  kontrolnej  terenów  pokopalnianych  w  Rudkach  z  udziałem  pracowników  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków 

Maj 2021

04.05- Podpisanie  w  Mniowie  umowy  porozumienia  w  sprawie  przetargowego  zakupu  energii  dla  Gmin  związanych  wspólnym  porozumieniem

06.05-Spotkanie  robocze  z  Prezesem  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach

06.05- Spotkanie  robocze  ze  Starostą  Kieleckim  Mirosławem  Gębskim  W  Kielcach

07.05-  Spotkanie  robocze  z  wykonawcami  i  podwykonawcami  inwestycji  w  budowie  ,,  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa ,,  w  Nowej  Słupi

12.05-  Udział  w  zdalnym  spotkaniu  z  prezesem  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w  Kielcach  w  ramach  prac  Związku  Miast  i  Gmin  Regionu  Świętokrzyskiego

13.05- Podpisanie  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  umowy  na   program  ,,Opieki  wytchnieniowej,, realizowanej  przez  MGOPS  w  Nowej  Słupi

14.05-  Udział  w  nieformalnym  spotkaniu  roboczym  z  udziałem  radnych  Rady  Miejskiej

17.05-  Spotkanie  robocze  z  posłem  na  sejm  RP  Andrzejem  Kryjem

18.05-  Udział  wraz  z  dyrektorem  biura   Stowarzyszenia  LGD  ,, Rozwoju  Wsi  Świętokrzyskiej  ,,  z  Łagowa  w  nasadzeniach  drzewek  ozdobnych  na  terenie  naszej  gminy

18.05-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

18.05-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębno

19.05- Udział  we  wspólnym  wyjeżdzie  wraz  z  przedstawicielami  OSP  Nowa  Słupia  oraz  przedstawicielem  Rady  Miejskiej  do  firmy  produkującej  wozy  srażackie  w  Kielcach  celem  oględzin  pod  kątem  możliwości  wyboru  i  zakupu  samochodu  dla  jednostki  OSP  w  Nowej  Słupi

19.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  siedzibie  Urzędy  w  Łagowie  z  włodarzami  gmin  Łagów , Baćkowice,  Opatów, Sandomierz  oraz  Nowa  Słupia  w  sprawie  uzgodnień  porozumienia  na  utworzenie  linii  transportu  publicznego  na  trasie  Opatów  -  Łagów  - Nowa  Słupia  - Sosnówka

20.05-  Podpisanie  umowy  z  firmą  wykonawczą  na  budowę  Oczyszalni  Ścieków  w  Starej  Słupi

21.05-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego Gminnego   Zakładu   Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Słupi

22.05-  Udział  w  pierwszym  inauguracyjnym  posiedzeniu  Rady  Pożytku  Publicznego , które  odbyło  się  w  GOK-u  w  Rudkach  z  udziałem  członka  zarządu  starostwa  powiatowego  w  Kielcach  Stefana  Bąka

24.05-  Udział  we  wspólnym  objeżdzie  wybranych  inwestycji  gminnych  wraz  z  przedstawicielami  Rady  Miejskiej

24.05- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej 

25.05-  Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  Domu  Pomocy  Społecznej  z  Opatowa

28.05-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Urzędzie  Gminy  w  Bodzentynie  z  udziałem  Burmistrza  Bodzentyna  oraz  wójta  gminy  Pawłów  sprawie  ścieżek  rowerowych  wzdłuż  drogi  wojewódzkiej  na  trasie  Bodzentyn-  Nowa  Słupia

29.05- Udział  w   spotkaniu  szkoleniowym  w  Gok-u  w  Rudkach  z  udziałem  Radnych  Rady  Miejskiej

31.05- Podpisanie  wraz  ze  skarbnik  Gminy  umowy  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Świętokrzyskiego  dotyczącej  usług  transportowych

31.05- Udział  w  pierwszym  inauguracyjnym  posiedzeniu  Młodzieżowej  Rady  Miejskiej  ,  które  odbyło  się  w  GOK-u  w  Rudkach  z  udziałem  posłów  Ziemi  Świętokrzyskiej  Agaty  Wojtyszek  oraz  Andrzeja  Kryja  jak  również  przedstawicieli  Rady  Miejskiej  w  Nowej  Słupi

Czerwiec  2021

02.06- Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  Rady  Sołeckiej  w  Starej  Słupi

05.06- Udział  we  wręczaniu  nagród  oraz  statuetek  w  Gminnych  Zawodach  Wędkarskich  dla  dzieci , które  odbyły  się  na  zbiorniku  ,, Rudawka,,  w  Rudkach

07.06- Udział  w  spotkaniu  z  prezesem  Towarzystwa  Przyjaciół  Ziemi  Ostrowieckiej

08.06- Udział  w  wideo  konferencji  zorganizowanej  przez  Wojewodę  Świętokrzyskiego  w  sprawie  promocji  szczepień  przeciw  Covid-19

09.06-  Udział  w  spotkaniu  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  uroczystości  otwarcia  i  poświęcenia  Kopca  księcia  Adama  Czartoryskiego 

11.06-  Udział  w  spotkaniu  z  wójtem  Gminy  Pawłów  wraz  z  przedstawicielami  prezydium  Rady  Miejskiej , które  odbyło  się  w  Urzędzie  Gminy  w  Pawłowie

11.06- Udział  w  spotkaniu  z  grupą  przedsiębiorców  z  Rudek  w  sprawie  przebudowy  sieci  kanalizacyjnej  i  burzowej  przy  ulicy  Kolejowej  w  Rudkach

14.06- Udział  w  uroczystości  setnej  rocznicy  urodzin  mieszkanki  Mirocic  z  udziałem  najbliższej  rodziny , przedstawicieli  Gminy  oraz  Radnego  Rady  Miejskiej  z Mirocic i  sołtysa  sołectwa Mirocice

15.06-  Podpisanie  umów  z  wykonawcami  na  Termomodernizacje  czterech  budynków  użyteczności  publicznej :  SP  Jeleniów , SP  Stara  Słupia , SP  Mirocice  oraz  budynek  Urzędu  Gminy

15.06- Udział  w  zdalnym  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich

16.06- Udzielenie  wywiadu  radiowego  dla  Radio  Kielce  w  sprawie  zaawansowania  inwestycji  ,,Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa,,

17.06- Udział  w  walnym  zebraniu  sprawozdawczo- wyborczym  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Świętokrzyskiej, które  odbyło  się  w  szkole  podstawowej  w  Waśniowie.

21.06-  Udział  w  rozdaniu  dyplomów  oraz  nagród  w  konkursach  plastycznych  dla  dzieci  ze  szkół  podstawowych  oraz  przedszkoli  w  Rudkach  oraz  Nowej  Słupi.

24.06- Udział  w  XVIII  Inauguracji  Sezonu  Turystycznego  Województwa  Świętokrzyskiego  w  Sandomierzu

25.06- Udział  w  uroczystościach  zakończenia  roku  szkolnego  w  szkołach  w  Rudkach  oraz  Nowej  Słupi

25.06- Udział  w  uroczystym  otwarciu  i  poświęceniu  boiska  sportowego  w  Jeziorku

25.06-  Udział  w  uroczystej  XIII  Gali  Świętokrzyskiej  Victorii  zorganizowanej  przez  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego

26.06- Udział  we  wręczeniu  odznaczeń  strażackich  dla  druhów  z  OSP  Włochy

26.06- Udzielenie  wywiadu  dla  TVP 3  Kielce  w  sprawie  zaawansowania  budowy  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

27.06-  Udział  w  Turnieju  sołectw  w  Baszowicach

28.06- Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

30.06-  Udział  w  uroczystościach  obchodu  50-lecia  pożycia  małżeńskiego  par  małżeńskich z  terenu  naszej  gminy, które  odbyły  się  w  ,,Świętokrzyskim  Dworze,, w  Nowej  Słupi

Lipiec  2021

01.07- Spotkanie  robocze  z  członkiem  Zarządu  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach

02.07-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  stowarzyszenia  ,,Towarzystwo  przyjaciół  Ziemi  Ostrowieckiej,,  Zbigniewem  Pękalą

02.07-  Spotkanie  z  Sołtysami  naszej  gminy  w  celu  omówienia  spraw  bieżących

03.07-  Udział  w  otwarciu  Turnieju  Nocnego  piłkarskich  szóstek  na  boisku  Orlik  w  Rudkach

06.07-  Spotkanie  z  przedstawicielami  Klubu  Seniora   ,,Ostoja,,  z  Nowej  Słupi

08.07-  Udział  w  uroczystości  wręczenia  nagród  dla  sołtysów  województwa  Świętokrzyskiego  przez  marszałka  Andrzeja  Bętkowskiego  wyróżnionych  w  ramach  konkursu  ,,Sołtys  Roku  2020,, Gminę  Nowa  Słupia  reprezentowała  pani  sołtys Cząstkowa  Krystyna  Sielicka

09.07-  Spotkanie  robocze  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  uroczystości  związanej  z  odsłonięciem  i  poświęceniem  odtworzonego  Kopca  księcia  Adama  Czartoryskiego

11.07-  Udział  w  Powiatowym  Przeglądzie  Kapel  Ludowych  w  Mniowie  z  udziałem  KGW  Modrzewianki  oraz  KGW  Chełmowianki

13.07-  Udział  w  posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

15.07-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów    w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  na  dofinansowanie  usług  w  transporcie  publicznym

15.07-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

15.07-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

16.07-  Udział  w  podsumowaniu  półkolonii  zorganizowanych  przez  Stowarzyszenie  Rozwoju  wsi  Dębna  i  Jeziorka  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku

30.07-  Udział  obradach  Sesji   nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

31.07-  Udział  w  Pikniku  profilaktycznym  pod  hasłem  #szczepimy  się  zorganizowanym  w  Nowej  Słupi

Sierpień 2021

03.08-  Wizytacja  terenu  Placu  Targowego  w  Rudkach  wraz  z  delegacją  przedstawicieli  Wojska  Polskiego  garnizonu  Kielce  pod  kątem  rozpoznania  możliwości  przeprowadzenia  Pikniku  Wojskowego  w  ramach  Święta  Wojska  Polskiego

05.08-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorem  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  w  Radomiu

06.08-  Udział  w  spotkaniu  z  udziałem  v-ce  ministra  Ministerstwa  Pracy Rozwoju  i Technologii  w  sprawie  marki  turystycznej  ,,  Góry  Świętokrzyskie

06.08-  Spotkanie  robocze  w  Jeziorku  w  sprawie uroczystości  dożynkowych

08.08-  Udział  w  walnym  zebraniu  sprawozdawczo – wyborczym  OSP  Nowa  Słupia

10.08-  Spotkanie  robocze  z  Zarządem  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach

12.08-  Udział  w  konferencji  prasowej  dotyczącej  organizacji  Pikniku  Wojskowego  w  Rudkach  z  udziałem  pani  Poseł  Agaty  Wojtyszek

13.08-  Spotkanie  z  przedstawicielkami  Koła  Gospodyń  Wiejskich  ,,Jezioraneczki  ,,

14.08-  Udział  w  otwarciu   Dymarek  Świętokrzyskich  na  placu  Centrum  Kulturowo- Archeologicznym  w  Nowej  Słupi

15.08-  Udział  w  Pikniku  Wojskowym  w  Rudkach

16.08-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  na  Świętym  Krzyżu  w  sprawie  organizacji  poświęcenia  kopca  księcia  Adama  Czartoryskiego  dnia  14   września

18.08-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  Szkół  Podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  jako  organ  prowadzący  (  Nowa  Słupia  i  zespól  Szkół  w  Rudkach )

21.08-  Udział  w  festynie  ,,Dni  Rudek ,,  na  placu  targowym  w  Rudkach

21.08-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczo-wyborczym  OSP  Sosnówka

22.08-  Udział  w  uroczystościach  dożynkowych  gminy  Nowa  Słupia ,  które  odbyły  się  w  miejscowości  Jeziorko

26.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Skały

27.08-  Udział  w  uroczystym  pożegnaniu  pracownika  Zespołu  Szkół  w  Rudkach  z  okazji  przejścia  na  emeryturę

28.08-  Udział  w  Sesji  Historycznej  na  Świętym  Krzyżu

28.08-  Udzielenie  ślubu  na  Gołoborzu  na  Świętym  Krzyżu

28.08-  Udział  w  pikniku  integracyjnym  sołectwa  Baszowice

28.08-  Udział  w  zebraniu  sprawozdawczo- wyborczym  OSP  We Włochach

30.08-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi  po  modernizacji  obiektu

31.08-  Spotkanie  robocze  ze  starostą  kieleckim  Mirosławem  Gębskim  w  Kielcach

31.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Baszowice

31.08-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Nowa  Słupia

Wrzesień 2021

01.09-  Udział  w  złożeniu  wieńca  oraz  zapaleniu  znicza  pod  pomnikiem  ,,Pod  Skałką,,  z  okazji  82  rocznicy  wybuchu  II Wojny  Światowej

06.09-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

09.09-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  wysypiska  śmieci  w  Promniku  połączone  z  zapoznaniem  się  z  funkcjonowaniem  całej  instalacji  zagospodarowania  i  przetwarzania  odpadów

09.09-  Udział  w  spotkaniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Bielinach

09.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Sosnówka

13.09-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  nowo  powstałego  placu  zabaw  w  przedszkolu  w  Rudkach

14.09-  Udział  w  uroczystościach  poświęcenia  Kopca  Księcia  Adama  Czartoryskiego  na  Świętym  Krzyżu

14.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Włochy

15.09-  Udział  w  uroczystej  konferencji  z  okazji  70- lecia  utworzenia  Świętokrzyskiego  Parku  Narodowego  . Konferencja  odbyła  się  w  Centrum Edukacji  i  Kultury  ,, Szklany  Dom,,  w  Ciekotach

15.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Rudki

16.09-  Udział  w  spotkaniu  integracyjnym  Klubu  Seniora  ,, Ostoja ,,  w  Nowej  Słupi

15.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Dębniak

17.09-  Udział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Świętokrzyskiego  Kuratora  Oświaty  w  Michniowie  w  ramach  programu  pilotażowego ,, Poznaj  Polskę,,

17.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Mirocice

18.09-  Udział  w  pikniku  sołeckim  we  Włochach  w  ramach  programu  #szczepimy  się

20.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Serwis

21.09-  Udział  w  posiedzeniu  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

22.09-  Udział  w  posiedzeniu  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Gminnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Nowej  Słupi

22.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Pokrzywianka

23.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Hucisko

24.09-  Udział  w  spotkaniu  soleckim  sołectwa  Jeleniów

25.09-  Udział  w  otwarciu  i  podsumowaniu  I-go  Turnieju  Semav  Stones  Cup  w  piłce  siatkowej  na  hali  sportowej  w  Nowej  Słupi

25.09-  Udział  w  festynie  sołeckim  w  Jeziorku

25.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Bartoszowiny

26.09-  Udział  w  uroczystej  Mszy  Świętej  w  kaplicy  w  Paprocicach  z  okazji                20-lecia  działalności  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Paprocice  i  Wola        Zamkowa  oraz  udział  w  festynie  integracyjnym  sołectwa  Paprocice

28.09-  Udział  w  konferencji  prasowej  zorganizowanej  przez  Wojewodę  Świętokrzyskiego  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

28.09-  Udział  w  spotkaniu  sołeckim  sołectwa  Jeziorko

29.09-  Udział  w  spotkaniu  soleckim  sołectwa  Cząstków

30.09-  Udział  w  posiedzeniu  komisji  rewizyjnej  Rady  Miejskiej

30.09-  Podpisanie  umowy  notarialnej  zakupu  działki  w  miejscowości  Wólka  Milanowska  w  biurze  notarialnym   w  Mielcu

Październik 2021

03.10-  Udział w  festynie  integracyjnym  zorganizowanym  przez  Klub  Seniora ,,Wesołówka ,,   w  Jeleniowie

04.10-  Udział   w  spotkaniu  z  radnymi  Rady  Miejskiej  w  sprawie  omówienia  gospodarki  odpadami  w  Gminie  Nowa  Słupia  w  ramach  nowych  przepisów  ustawowych

05.10-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  z  prezesem  Polskiej  Spółki  Gazowniczej  oddział  w  Kielcach

08.10-  Udział  we  Mszy  Świętej  oraz  uroczystości  z  okazji  75-lecia  działalności  Koła  Łowieckiego  ,,Łagów ,,

08.10-  Udział  w  uroczystej  premierze  spektaklu  ,,Dziady,,  w  wykonaniu  teatru  amatorskiego  "Święty  Spokój"

09.10-  Udział  w  festynie  integracyjnym  we  Włochach  zorganizowanym  przez  Koło  Gospodyń  Wiejskich  ,, Modrzewianki ,,

11.10-  Spotkanie  robocze  z  dyrektorami  szkół  prowadzonych  przez  gminę  jako  organ  prowadzący – SP  w  Nowej  Słupi  oraz  Zespołu  Szkół  w  Rudkach

13.10-  Podpisanie  umowy  notarialnej  zakupu  działki  w  miejscowości  Dębniak  w  ramach  funduszu  sołeckiego  sołectwa  Dębniak  w  biurze  notarialnym  w  Łęczycy

14.10-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Urzędzie  Marszałkowskim  z  dyrektorem  Departamentu  Inwestycji  i  Rozwoju  Jackiem  Sułkiem

15.10-  Spotkanie  z  przedstawicielem  Fundacji  im.  Stefana  Artwińskiego  z  Kielc

16.10-  Udział  w  spotkaniu  OSP  w  Nowej  Słupi

17.10-  Udział  w  spotkaniu  sprawozdawczo- wyborczym  Koła  Wędkarskiego  w  Rudkach

19.10-  Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umów  na  transport  publiczny  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w   Kielcach

19.10-  Udział  w  spotkaniu  informacyjno- konsultacyjnym  w  sprawie  koncepcji  dróg  dojazdowych  w  sołectwie  Dębno  z  udziałem  mieszkańców  sołectwa

21.10-  Udział  w  szkoleniu  obronnym  w  Świętokrzyskim  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach

24.10-  Udział  wraz  z  Kołem  gospodyń  Wiejskich  ,,Modrzewianki,,  w  Przeglądzie  Pieśni  Patriotycznej  w  Jędrzejowie

24.10-  Udział  w  uroczystości  postawienia  oraz  poświęcenia  Krzyża  Morowego  na  Świętym  Krzyżu

25.10-  Udział  w  konferencji  prasowej  poświęconej  zaprezentowaniu  rozstrzygnięć  pierwszego  naboru  wniosków  Polskiego  Ładu , która  odbyła  się  przed  budynkiem  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Kielcach.  Gmina  Nowa  Słupia  otrzymała  w  ramach  I-go  naboru  środki  finansowe  w  wysokości  9 mln  900  tys  zł  na  budowę  infrastruktury  wodno- kanalizacyjnej  w  aglomeracji  Nowa  Słupia  wraz  z  budową  oczyszczalni  ścieków 

26.10-  Udział  w  spotkaniu  informacyjnym  w  Urzędzie  Wojewódzkim  w  Kielcach  w  sprawie  II-go  naboru  wniosków  w  programie  Polski  Ład

27.10-  Spotkanie  robocze  z  dyrektor  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego  Małgorzatą  Grzywną

27.10-  Udział  w  uroczystościach  Święta  Terenowych  Organów  Administracji  Wojskowej  w  Klubie  Garnizonowym  w  Kielcach  wraz  z  odebraniem  odznaczenia  za  pracę  na  rzecz  obronności  kraju

27.10-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

28.10-  Udział  w  uroczystym  odbiorze  i  poświęceniu pojazdu  Toyota  Proace  pozyskanego  przez  MGOPS  W  Nowej  Słupi  w  ramach  programu  ,,  door  to  door,,  dofinansowanego  przez  PFRON

28.10-  Udział  w  uroczystościach  obchodów  Światowego  Dnia  Turystyki  w  Michniowie  zorganizowanych  przez  Marszałka  Województwa  Świętokrzyskiego

28.10-  Udział  w  spotkaniu  z   zawodnikami  , medalistami  wschodnich  walk  kobudo   oraz  członkami  stowarzyszenia  ,,  Novum ,,  połączonym  z  wręczeniem  nagród  oraz  statuetek dla  wyróżnionych  zawodników

Listopad 2021

03.11-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  oraz  dyrektorem  i  pracownikami  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  Województwa  Świętokrzyskiego

04.11-  Spotkanie  robocze  z  prezesem  Wysypiska  Odpadów  Komunalnych  w  Promniku

05.11-  Udział  w  podsumowaniu  projektu  ,, Zostań  Strażakiem ,, w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Rudkach

08.11-  Udział  w  spotkaniu  i  konferencji  w  ramach  programu  rządowego  ,,Cyfrowa  Polska,,  w  Chęcinach . Gmina  Nowa  Słupia  odebrała  promesę  w  wysokości  280 830  zł  na  realizację  tego  programu

09.11-  Udział  w  posiedzeniu  roboczym  w  ramach  prac  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich  w  Michniowie

10.11-  Udział  w  otwarciu  I-go  Halowego  Turnieju  Niepodległości  w  piłce  nożnej  w  Hali  Sportowej  w  Nowej  Słupi

11.11-  Udział  w  uroczystej  mszy  Świętej  w  intencji  Ojczyzny , która  odbyła  się  w  kościele  parafialnym  w  Rudkach  oraz  w  złożeniu  okolicznościowego  wieńca  i  zapaleniu  zniczy  pod  pomnikiem  ,,  Na  Skałce,,  w  Nowej  Słupi

12.11-  Udział  w  konferencji  podsumowania  działalności  poselskiej  poseł  Agaty  Wojtyszek  za  pierwszą  połowę  kadencji  parlamentarnej

13.11-  Udział  w  spotkaniu  z  europosłem  parlamentu  europejskiego  Beatą  Szydło  w  Kielcach

18.11-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  ze  Starostą  oraz    Zarządem  Powiatu  Kieleckiego  w  Kielcach

19.11- Spotkanie  robocze  ze  Starostą  Opatowskim  w  Opatowie  w  sprawie  uzgodnień  projektowych  planowanej  inwestycji  drogowej  drogi  Jeleniów  - Piórków

19.11-  Udział  w  spotkaniu  Lokalnej  Grupy  Działania  Stowarzyszenia  Rozwoju  Wsi  Kieleckiej  w  Łagowie

19.11-  Udział  w  uroczystym  podsumowaniu  sezonu  jesiennego  Gminnego  Klubu  Sportowego  w  Rudkach

23.11-  Spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa  Świętokrzyskiego  Andrzejem  Bętkowskim  oraz  dyrektorem  Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  Jerzym  Wroną  w  sprawie inwestycji  drogowych  ŚZDW  na terenie  Gminy Nowa  Słupia

24.11-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej  w  sprawie  planu  budżetu  Gminy  Nowa  Słupia  na  2022 rok

25.11-  Spotkanie  robocze  z  zarządem  oraz  członkami  Stowarzyszenia  Towarzystwo  Przyjaciół  Nowej  Słupi

25.11-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  Klubu  Seniora  ,,Ostoja,, w  Nowej Słupi

26.11-  Spotkanie  robocze  z  poseł  na  Sejm  RP  Agatą  Wojtyszek

26.11-  Udział  we  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

27.11-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  Klubu  Seniorów  ,, Wesołówka,,  w  Jeleniowie

27.11-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  Kół  Gospodyń  Wiejskich  w  Gok-u  w  Rudkach

29.11-  Podpisanie  aktu  notarialnego  sprzedaży  działki  gminnej  w  notariacie  w  Starachowicach

29.11-  Udział  w  spektaklu  teatralnym  w  GOK  w  Rudkach  z  okazji  Dnia  Seniora

03.12-  Udział  w  nagraniu  radiowym  w  Radio  Kielce

06.12- Udział  w  wyjazdowych  spotkaniach  i  przekazaniu   upominków  i  nagród  dla  Szkół  Podstawowych  z  terenu  naszej  gminy  oraz  Przedszkola  w  Rudkach  w  ramach  akcji  ,,mikołajki  2021,,   i   konkursu  na  wykonanie  ozdoby  świątecznej  dla  młodzieży  szkolnej   przedszkolnej

06.12-  Udział  w  spotkaniu  roboczym  w  Bodzentynie  z  udziałem  Burmistrza Bodzentyna  oraz  Wójta  Gminy  Pawłów

06.12-  Udział  wraz  z  przedstawicielami  Towarzystwa  Przyjaciół  Nowej  Słupi  w  uroczystym  wręczeniu  szkolnych  stypendiów dla  młodzieży  szkolnej  z  terenu  naszej  gminy  w  ramach  programu  stypendialnego  ,, Zawsze  warto,,. Była  to  II-ga  edycja  tego  programu

08.12-  Udział  w   uroczystym  przedświątecznym  spotkaniu  z  sołtysami  naszej  gminy. Na  spotkaniu  omówiono  opracowywany  przez  Urząd  Gminy  dokument  ,,Strategia  Rozwoju  Gminy  Nowa  Słupia  na  lata  2023 – 2030"

09.12-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  podsumowania  ,, Rankingu  Gmin  Województwa  Świętokrzyskiego ,,  które  odbyło  się  w  Kieleckim  Centrum  Kultury  w  Kielcach

13.12-  Podpisanie  umowy  na  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z  prezesem  Instalacji  Odpadów  Komunalnych  w  Promniku

13.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  Grupy  Wsparcia  AA  ,,Nadzieja,,  w  Łagowie

14.12-  Udział  w  spotkaniu  konsultacyjnym   dokumentu  ,,Strategia  Rozwoju  Gminy  Nowa  Słupia  na  lata  2023- 2030,, z  udziałem  radnych  Rady  Miejskiej

14.12- Udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielami  kieleckiego  oddziału  Wojsk  Obrony  Terytorialnej  w  Szkole  Podstawowej  w  Jeziorku. Spotkanie  odbyło  się  w  ramach  akcji  ,,Murem  za  Polskim  Mundurem,,

14.12- Spotkanie  z  rektorem  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach

14.12- Udział  w  uroczystym  spotkaniu  opłatkowym  Lokalnej  Organizacji  Turystycznej  w  Nowej  Słupi

15.12-  Udział  w  spotkaniu  opłatkowym  sołectwa  Baszowice

16.12-  Udział  w  posiedzeniu  Sesji  Nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej

16.12-  Udział  w  uroczystym  otwarciu  Muzeum  Starożytnego  Hutnictwa  w  Nowej  Słupi

17.12-  Udział  w  uroczystym  przedświątecznym   posiedzeniu  Związku  Gmin  Gór  Świętokrzyskich,  które  odbyło  się  Gminnym  Centrum  Kultury  w  Bodzentynie

17.12-  Udział  w  uroczystym  wręczeniu  wyróżnień  dla  nominowanych  przez  Instytut  Pamięci  Narodowej  w  oddziale  IPN-u  w  Kielcach  w  ramach  programu  ,, Świadek  Historii,,  Statuetkę  nagrodzonego  odebrała w  imieniu  Towarzystwa  Przyjaciół  Nowej  Słupi  pani  prezes  Anna  Zyzman

17.12-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  opłatkowym  Klubu  Seniora ,,Wesołówka,,

18.12-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu  opłatkowym  Grupy  Wsparcia  ,,Emeryk,,

20.12-  Udział  w  spotkaniu  z  prezesem  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Miejskiej  w  Kielcach. W  spotkaniu  brał  udział  również  wójt  Gminy  Bieliny  Sławomir  Kopacz

21.12-  Udział  w  posiedzeniu  Komisji  Mieszkaniowej  oraz  wizytacji  budynku  po  byłym  ADM  w  Rudkach

21.12-  Udział  w  rozwiezieniu  i  wręczeniu  paczek  dla  osób  niepełnosprawnych  z  terenu  naszej  gminy  wraz  z  pracownikami  MGOPS

21.12- Udział  w  uroczystym  spotkaniu  wigilijnym  w  Klubie  Seniora  ,,Aktywni,, w  Starej  Słupi

22.12-  Udział  w  spotkaniu  przedświątecznym  z  przedstawicielami  OSP  Nowa  Słupia

22.12-  Udział  w  uroczystym  spotkaniu przedświątecznym  z  dyrektorami  placówek  oświatowych  z  terenu  Gminy  Nowa  Słupia

23.12- Udział  w  uroczystym  podpisaniu  umowy  na  dofinansowanie  budowy  świetlicy  wiejskiej  w  Dębnie .  Uroczystość  odbyła  się  w  Sali  kominkowej  Wojewódzkiego  Domu  Kultury  w  Kielcach

28.12- Udział  w  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  Miejskiej

 

 

 

 

 

Walory Gminy
  • Wielokulturowość Regionu
  • Dziedzictwo Historyczne
  • Malownicze Krajobrazy
  • Bogactwo Przyrody
  • Strefy Aktywności Turystycznej
  • Dobry Węzeł Komunikacyjny
  • Czyste powietrze
  • Gościnność Mieszkańców
0
Liczba sołectw
0
km2
Powierzchnia Gminy
0
Liczba ludności
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Opinie
Dodaj wpis
Zobacz wpisy
Wersja mobilna

Przewiń stronę do początku"